Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class για εκπαιδευτικούς”

e-taxi-logo 

Στις 28/11/2022, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class για εκπαιδευτικούς” με παρουσιαστή τον κο Τίτη Άγγελο, εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου μας. 

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα που ξεφεύγει από μία απλή εφαρμογή συλλογής εκπαιδευτικού υλικού, παρέχοντας αξιοσημείωτες δυνατότητες αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους εκπαιδευτικούς που θα την επιλέξουν. 

 Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης ενός μαθήματος όπως η εγγραφή χρηστών και η δημιουργία ομάδων. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνοπτική επίδειξη του τρόπου χρήσης των εργαλείων οργάνωσης και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού όπως τα Έγγραφα, οι Ασκήσεις, η Τράπεζα ερωτήσεων, οι Εργασίες, η Γραμμή μάθησης και το Διαδραστικό περιεχόμενο. Επίσης, αναφέρθηκαν τρόποι αξιοποίησης εργαλείων επικοινωνίας της πλατφόρμας όπως οι Ανακοινώσεις, τα Μηνύματα και η Συζήτηση.

 Οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή τους στις ποικίλες δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης του σχολείου μας δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

We have 20 guests and no members online