Ψηφιακό Υλικό Μαθημάτων A τάξης

 

Στα πλαίσια της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης επιλέξτε για κάθε μάθημα τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) του καθηγητή ή του ψυχολόγου του σχολείου μας.

 

  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  A  ΤΑΞΗΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ   

 

  ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   

    (Μιχοπούλου Παναγιώτα)
     
     

 


Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

   ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ   

     (Χαραλαμπάκη Μαρία)

  

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

 

  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

     (Μανιφάβα Σταυρούλα)
    
 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΙΣΤΟΡΙΑ

     (Παππά Αγγελική)

      

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

   ΙΣΤΟΡΙΑ

     (Κεσίδου Κωνσταντίνα)

     

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

   ΑΛΓΕΒΡΑ 

      (Νικητοπούλου Μαρία)    

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

 

 

  ΑΛΓΕΒΡΑ 

      (Γκούβελος Χρήστος) 

 

 

 Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

      (Νικητοπούλου Μαρία)

 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

 ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

      (Γκούβελος Χρήστος) 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

  

  ΦΥΣΙΚΗ

       (Στεργιάκης Σπυρίδων)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

 

  ΧΗΜΕΙΑ

       (Στεργιάκης Σπυρίδων)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΒΙΟΛΟΓΙΑ

        (Στεργιάκης Σπυρίδων) 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΑΓΓΛΙΚΑ   

      (Ζέικου Αικατερίνη)

 


Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

 

  ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

      (Βετσοπούλου Ελένη)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη:  Η-ΤΑΞΗ

 

 

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ  

       (Φλωρόπουλος Αθανάσιος) 

 

Ηλεκτρονική Τάξη : Η-ΤΑΞΗ

 

 

  

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 

      (Καρπαθάκη Ειρήνη)

     

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη : Η-ΤΑΞΗ

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

      (Παναγόπουλος Βασίλειος) 

      

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη : Η-ΤΑΞΗ 

 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

      (Πεφάνης Κων/νος)

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

      (Τίτης Άγγελος)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

   ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

       (Μητρογιώργος Γεώργιος)

  

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

 

 

   ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

       (Αγγελάκη Αναστασία)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ  

  

  ΣΕΠ    

       (Γεωργίου Ειρήνη)

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

 

  ΣΕΠ     

       (Μαλεσιάδα Ευσταθία)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΣΕΠ

        (Παναγόπουλος Βασίλειος)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

  

   ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α1-01

       (Καρπαθάκη Ειρήνη)

 

  

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α1-02

       (Καρπαθάκη Ειρήνη)

 

    

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α2-01

        (Καρπαθάκη Ειρήνη)

 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

  

 

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  

       (Αγγελάκη Αναστασία)

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

       (Βετσοπούλου Ελένη)

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A5-02

       (Παπαδημητρίου Βασιλική)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

 

  ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ-

  ΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

       (Λαμπαδάρη Ιουλία

        Παπακωνσταντινόπουλος Χρήστος)

 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

     (Χατζησμαλής Νικόλαος)

 

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

   

  ΖΩΝΗ 1

        (Ζέικου Αικατερίνη)

  

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΖΩΝΗ 2

        (Παπαδημητρίου Βασιλική)

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΖΩΝΗ 3

        (Παπακωνσταντινόπουλος Χρήστος)

 

 Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΖΩΝΗ 4

        (Παπαδημητρίου Βασιλική)

 

 Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΖΩΝΗ 5

        (Καρπαθάκη Ειρήνη)

 

 Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

  ΖΩΝΗ 6

        (Παναγόπουλος Βασίλειος)

 

 Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ

 

   ΖΩΝΗ 7

         (Καρπαθάκη Ειρήνη)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

  

  ΖΩΝΗ 8

         (Παπαδημητρίου Βασιλική)

 

 

Ηλεκτρονική Τάξη: Η-ΤΑΞΗ 

We have 85 guests and no members online