Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

 

Η λίμνη Τριχωνίδα βρίσκεται στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Γύρω από τη λίμνη έχει πλούσια βλάστηση. Η ιχθυοπανίδα της περιλαμβάνει 25 είδη και αποτελείται από ενδημικά της Ελλάδας, ενδημικά της Αιτωλοακαρνανίας, ενδημικά της λίμνης και μερικά ξενικά είδη που έχουν εισαχθεί για την αύξηση της αλιευτικής παραγωγής.

Ο χώρος της λίμνης έχει μεγάλη ορνιθολογική σημασία γιατί αποτελεί σημαντικό χώρο διαχείμασης για μεγάλους πληθυσμούς υδροβίων πουλιών. Είναι επίσης σημαντικός σταθμός κατά τη διάρκεια της αποδημίας και χώρος φωλιάσματος για σπάνια υδρόβια και αρπαχτικά πουλιά. Στην περιοχή έχουν παρατηρηθεί (σε διάφορες εποχές του χρόνου) πάνω από 200 είδη πουλιών. Απ΄αυτά τα 50 είδη - τουλάχιστον - ανήκουν στα απειλούμενα και αυστηρά προστατευμένα από την κοινοτική και ελληνική νομοθεσία. Στη λίμνη φωλιάζουν σπάνια πουλιά, όπως ο σταχτοτσικνιάς, ο πορφυροτσικνιάς, το τσικνάκι, ο κρυπτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνιάς. Το χειμώνα στη λίμνη βρίσκουν καταφύγειο τα βουτηχτάρια, οι κορμοράνοι, τα σφυριχτάρια, τα κιρκίρια, τα γκισάρια, οι πρασινοκέφαλες, οι φλυαρόπαπιες, οι βαλτόπαπιες, οι σαρσέλες, οι τσικνόπαπιες και πολλές φαλαρίδες. Η παρουσία σπάνιων απρακτικών στην περιοχή της λίμνης και στα γύρω βουνά υποδηλώνει οικοσυστήματα ακόμη πλούσια σε ζωή και ισορροπημένα. Μερικά από τα αρπακτικά που φωλιάζουν εδώ είναι: ο φιδαετός, η ποντικοβαρβακίνα, ο πετρίτης, το δενδρογέρακο, το διπλοσάινο, το ξεφτέρι, ο χρυσαετός, ο μπούφος, η τυτώ, ο γκιώνης, η κουκουβάγια κ.α. Η περιοχή είναι επίσης πλούσια σε αμφίβια, ερπετά αλλά και θηλαστικά. Το θηλαστικό που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η βίδρα, ένα από τα πιο σπάνια στην Ευρώπη που αποτελείται με εξαφάνιση.

We have 72 guests and no members online