Β΄  ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                                     Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

                                         

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Πρώτες Βοήθειες

 

 

2E

 

 Ανατομία-Φυσιολογία I

 

 

 

 Υγεία και Διατροφή

 

 

 

 Διαπροσωπικές Σχέσεις

 

 

 

 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

 

 

 

 Αγγλικά Τομέα

 

 

 2Θ 

 

 Ειδικό Μάθημα Α

 

 

5 (Θ+Ε)

 

 Ειδικό Μάθημα Β

 

5 (Θ+Ε)

 

 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


  

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ' τάξη.

 

Ειδικά Μαθήματα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Μικροβιολογία Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Νοσηλευτική Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

  Δημιουργική Απασχόληση στην 

  Προσχολική Ηλικία Ι

 

 

 

1Θ +4Ε

 

 Σύγχρονη Αισθητική Ι

 

 

1Θ +4Ε

 

 

 Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι

 

 

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι

 

 

 

 Οδοντοτεχνία Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

 

1Θ + 4Ε

 

 

 

 Ακτινοτεχνολογία I

 

1Θ + 4Ε

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία του δεύτερου ειδικού μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:

α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Ανατομία-Φυσιολογία"

β) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Πρώτες Βοήθειες"

γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα "Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα" 

δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο ειδικό μάθημα Α, εκτός του μαθήματος "Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι" που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε)

 

We have 79 guests and no members online