Σχέδια του Σχολείου

 

Το σχολείο μας αποτελείται απο δύο ορόφους και ισόγειο. Στον χώρο αυτό στεγάζονται πλήθος αιθουσών και εργαστηρίων καθώς και βοηθητικών χώρων. Ακολουθούν σχεδιαγράμματα των δύο ορόφων και του ισογείου του σχολείου μας.

 

Ισόγειο

 

Ισόγειο

Αριθμός Είδος Τμήμα
Ι1 Τουαλέτες  
Ι2 Αποθήκη  
Ι3 Εργαστήριο Νοσηλευτικής
Ι4 Τουαλέτες  
Ι5 Αίθουσα Διδασκαλίας Υπηρεσιών (Α3)
Ι6 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Βν4)
Ι7 Αίθουσα Διδασκαλίας Πληροφορικής (Γπλ2)
Ι8 Αίθουσα Διδασκαλίας  
Ι9 Αίθουσα Διδασκαλίας  
Ι10 Αίθουσα Διδασκαλίας Εφαρμοσμένων Τεχνών (Βεφ)
Ι11 Αίθουσα Διδασκαλίας  
Ι12 Αίθουσα Διδασκαλίας Εφαρμοσμένων Τεχνών (Γγρ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρώτος Όροφος

 

Πρώτος όροφος

 

Αριθμός Είδος Τμήμα
Α1 Γραφείο Καθηγητών  
Α2 Εργαστήριο Πληροφορικής
Α3 Εργαστήριο Πληροφορικής
Α4 Αίθουσα Φωτοτυπικών-Έπαφος  
Α5 Γραφείο Διευθυντή  
Α6 Γραμματεία  
Α7 Γραφείο Υποδιευθύντριας & Επιστατών  
Α8 Εργαστήριο Βρεφοκόμων
Α9 Εργαστήριο Πληροφορικής
Α10 Εργαστήριο Πληροφορικής
Α11 Εργαστήριο  
ΑΙ12 Αίθουσα Διδασκαλίας Βρεφονηπιοκόμων (Γβρεφ1)
Α13 Αίθουσα Διδασκαλίας  
Α14 Αμφιθέατρο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δεύτερος Όροφος Δεύτερος όροφος

Αριθμός Είδος Τμήμα
Β1 Αίθουσα Διδασκαλίας Α υπηρεσιών (Αυπ1)
Β2 Αίθουσα Διδασκαλίας Α υπηρεσιών (Αυπ2)
Β3 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Βυπ1)
Β4 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Βυπ2)
Β5 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Βυπ3)
Β6 Αίθουσα Διδασκαλίας Πληροφορικής (Γπλ1)
Β7 Αίθουσα Διδασκαλίας Πληροφορικής (Βπλ1)
Β8 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Γυπ1)
Β9 Αίθουσα Διδασκαλίας Νοσηλευτικής (Γυπ2)
Β10 Αίθουσα Διδασκαλίας Βρεφονηπιοκόμων (Γβρεφ2)
 

We have 75 guests and no members online