Γ'  ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                                      Πληροφορικής

Ειδικότητα:                                Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Θεωρία)

 

3Θ 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)

 

3Θ 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

2Ε 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών  Εφαρμογών

 

 

 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς

 

 

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

 

 

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

 

 

 Σύνολο

 

23 ώρες

 

  


 

Τομέας:                                      Πληροφορικής

Ειδικότητα:                                Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών  (Θεωρία)

 

 

3Θ 

 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)

 

 

 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 

 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα  Υπολογιστών

 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών  Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

 

 

 

 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς

 

 

 

 

 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση 

Υπολογιστικών Συστημάτων

 

 

4Ε 

 

 Σύνολο

 

23 ώρες

 

 

 

 

 

We have 75 guests and no members online