ΘΕΡΜΟ

 

Ο Θέρμος ήταν σημαντικότατη πόλη της αρχαίας Αιτωλίας και θρησκευτικό κέντρο. Η πόλη υπέστη δύο σημαντικές καταστροφές από τον Φίλιππο Ε΄ το 218 και το 206 π.Χ.

Η πρώτη ανασκαφή του χώρου άρχισε από τον Γ. Σωτηριάδη το 1897 και διήρκεσε ως το 1908. Οι ανασκαφές συνεχίσθηκαν από τον Κ. Ρωμαίο από το 1912 ως το 1932. Μετά από διακοπή πολλών ετών οι ανασκαφές στο χώρο συνεχίζονται από το 1983 ως σήμερα. Τα σημαντικότερα μνημεία και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής είναι: Προϊστορικά ελλειψοειδή και τετράπλευρα κτίρια και μέγαρα Α και Β. Των δύο τελευταίων τα ζητήματα χρονολόγησης και χρήσης είναι υπό μελέτη και παραμένουν ανοικτά.

Ναός Θερμίου Απόλλωνος. Βρισκόταν στο βορειοανατολικό τμήμα του ιερού. Είχε δύο κύριες αρχιτεκτονικές φάσεις: την αρχαϊκή, με σημαντικό κεραμοπλαστικό διάκοσμο και τη φάση του 3ου αιώνα π.Χ. Ανατολική και δυτική στοά: ανήκουν σε τύπο που χαρακτηρίζει τη βορειοδυτική Ελλάδα. Μπροστά από την ανατολική υπήρχαν εξέδρες και στήλες με ψηφίσματα προξενίας. "Βουλευτήριο": τετράπλευρο κτήριο με πρόσταση, στο νοτιοανατολικό τμήμα του περιβόλου. Κρήνη: βρισκόταν βόρεια της δυτικής στοάς. Είχε σχήμα ορθογώνιας δεξαμενής με ημικυκλική εξέδρα στην ανατολική πλευρά.

 


  

 

We have 87 guests and no members online