Εγγραφές - Δικαιολογητικά Εγγραφών

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2075/15-6-2017, για να γίνει εγγραφή μαθητή στα ΕΠΑ.Λ., πρέπει ο κηδεμόνας ή ο ίδιος ο μαθητής εφόσον είναι ενήλικας να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης ΕΠΑ.Λ. σε ημερομηνίες που καθορίζονται από υπουργικές αποφάσεις.

Στη συνέχεια προσέρχεται στη Διεύθυνση του ΕΠΑ.Λ. για να καταθέσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για ΕΠΑ.Λ. εκτυπωμένη.

2) Απολυτήριο γυμνασίου.

3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν για την εγγραφή στη Β τάξη.

4) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.

5) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος, προκειμένου να πιστοποιήσει:

  1.  την κηδεμονία του μαθητή,
  2.  τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει,
  3.  σχετικά με τη διπλή φοίτηση.
  4.  ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών προκειμένου να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α' 193) ή ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών προκειμένου ο μαθητής να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του Ν.4186/2013 (Α' 193).

6) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

7) Αστυνομική ταυτότητα του κηδεμόνα.

8) Μία φωτογραφία του μαθητή.

 

Σημείωση: Τα έντυπα για τα δικαιολογητικά 5 και 6 παρέχονται από το σχολείο.

We have 70 guests and no members online