Β' ΤΑΞΗ

 

 Τομέας:         Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος

                       και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

 

 Οικοδομικό Σχέδιο

 

 

 

 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

 

 

2Θ + 2Ε 

 

 Τοπογραφία

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

 

 

 

 Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή  Χαρτογραφία

 

 

 

  Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές

  Εφαρμογές

 

 

 

 Αγγλικά Τομέα

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23

We have 80 guests and no members online