Σχολική Εφημερίδα (Φύλλο 8ο) 2019

Θεατρική Παράσταση 2019

Εκδήλωση 2019

3D Εκτύπωση στο σχολείο μας

 

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων Μαθητευομένων Σχολ. Έτους 2019-20

 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 5896 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 19,9
2 7264 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,9
3 8933 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18,7
4 8628 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,7
5 5842 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,6
6 6981 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 17,1
7 7123 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,8
8 6957 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15,7
9 6888 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 20
10 7043 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19,7
11 6447 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19,6
12 8064 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14,7
13 10232 2017 Ν. 4186/2013 ΓΕΛ άνω των 25 19,8
14 10224 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 14
15 9777 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 12,2
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ            
1 6748 2019 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13,1
2 7750 2019 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19,7
3 8093 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17,7

 

 

 

 


Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας
περιόδου 2019-2020

 

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος με τις διαδικασίες και το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα έναρξης υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2019-2020.  Από τον Οκτώβριο του 2019 θα δημιουργηθούν τμήματα μαθητείας με βάση τις διαθέσιμες θέσεις μαθητείας και τα συνταχθέντα από το Ι.Ε.Π. Προγράμματα Σπουδών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους από την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου και ώρα 23:59 στη διεύθυνση  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες σχετική πρόσκληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με τις ειδικότητες και τα ΕΠΑΛ υλοποίησης της Μαθητείας.

 1. Εγκύκλιος Δ Φάση Μαθητείας 

 2. Χρονοδιάγραμμα  Μαθητείας 

 3. Πρότυπο Πρόσκλησης Μαθητείας

 4. Βεβαίωση Εργοδότη 

 5. Φορείς Ιδιώτες 

 6. Φορείς Δημοσίου  

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ»
 

Αγαπητοί εργοδότες του ιδιωτικού τομέα,  

Σας κοινοποιούμε την ιστοσελίδα και το συνημμένο έγγραφο με το Ενημερωτικό Σημείωμα και τις αναλυτικές Οδηγίες καταχώρισης  της ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ περιόδου 2019-2020: 
  http://pdede.sch.gr/2019/06/14/mathiteia-epal-2019-2020-enimerosi-kai-odigies-gia-ergodotes-idiotikoy-tomea/ 

Οι καταληκτικές ημερομηνίες καταχώρισης των θέσεων μαθητείας από τους εργοδότες-ιδιωτικούς φορείς είναι μέχρι 6/9/2019 και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες. 

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε επίσης, ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση σχετικά με την Μαθητεία ΕΠΑΛ από την ιστοσελίδα της Π.Δ.Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας (Ανακοινώσεις - Μαθητεία ΕΠΑΛ).

Περισσότερα... 

 


  ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ- ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΑΛ

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω: 

Α) τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’  και Β’ φάσης και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας, που έχουν λάβει τη Βεβαίωση Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας και δεν έχουν παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. Βοηθός Νοσηλευτή

 2. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

Β) τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α΄ φάση ή στη Β΄ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές. 

Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 17 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019 και 5 ώρες κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. με κριτήριο την εμπειρία των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», την ετοιμότητα των εργαστηρίων, τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων καθώς και τις αιτήσεις των επιμορφωτών εκπαιδευτικών. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου 2019.

 

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων

 Η αίτηση (συνημμένο 1) και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης  Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας υποβάλλονται:

 α) ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (υπόψη κ. Δίπλα)

 β) με fax στα τηλέφωνο  2610-362410  της Π.Δ.Ε.

 Σημειώνεται ότι:

 κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του

 η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί  προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ

  οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

 κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.

 

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών

 
Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου 2019.
 

 Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών - επιμορφωτών

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί – επιμορφωτές υποβάλλουν μαζί με την αίτηση (συνημμένο 2), βεβαίωση προϋπηρεσίας και αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων με τον ορισμό των αναθέσεων στην Α’, Β’ ή Γ’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης προηγούνται μεταξύ αυτών οι αρχαιότεροι στην ειδικότητα εκπαιδευτικοί. Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας βασισμένες στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θεωρημένες από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν.
Η αίτηση (συνημμένο 2), η βεβαίωση προϋπηρεσίας και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων υποβάλλονται:

 ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (υπόψη κ. Δίπλα)

β) με fax στα τηλέφωνο  2610-362410  της Π.Δ.Ε.


Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών, εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την ημερομηνία έναρξης του τμήματος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης.

Η σχετική απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019.

 Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός - επιμορφωτής έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής.
  Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε στα τηλέφωνα 2610362401  

ΑΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

 

 


ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

Σας ανακοινώνουμε οριστικούς πίνακες κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Μαθητείας του σχολείου μας για τις ειδικότητες:

1) Βοηθός Νοσηλευτή

2) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

Ειδικότητα: Βοηθός Νοσηλευτή  

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 1197 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.9
2 1547 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.7
3 2575 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 18.6
4 5096 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17
5 3758 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ άνω των 25 16.2
6 1304 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15.2
7 2199 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 14.7
8 1961 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 13.9
9 1154 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ άνω των 25 19.8
10 2212 2018 Ν. 4386/2016 ΓΕΛ κάτω των 25 19
11 4020 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.7
12 2483 2017 Ν. 4186/2013 ΓΕΛ άνω των 25 19.8
13 2957 2014 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18
14 2745 2011 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 12
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  1931 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 17.4
  2659 2017 Ν. 4186/2013 ΓΕΛ άνω των 25 19.7

 

 

Ειδικότητα: Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
1 5113 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12.5
2 5057 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ κάτω των 25 12.5
3 5250 2012 Ν. 3475/2006 ΕΠΑΛ άνω των 25 13.9
4 5415 2008 Παλαιού Τύπου Άλλο άνω των 25 11
ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
  1958 2016 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.1
  3127 2017 Ν. 4186/2013 ΕΠΑΛ κάτω των 25 18.6
  4744 2018 Ν. 4386/2016 ΕΠΑΛ κάτω των 25 15.1

 

 

 

 


  

 ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου

 Προσκαλούμε υποψηφίους – απόφοιτους, για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, στις ακόλουθες ειδικότητες:

 • Βοηθός Νοσηλευτή,
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 α) κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016 , του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου του ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ   του ν. 4415/2016 και
β) βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις παραπάνω ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ. Αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ήάλλων Πράξεων του ΙΕΠ ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος –Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2018, ώρα 23:59 στη διεύθυνση:   https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με το σχολείο μας για να υποβάλλουν την αίτηση. Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να αποστέλλουν e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι εκτυπώνουν την αίτηση και καταθέτουν το φάκελο με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα παρακάτω συνοδευτικά έγγραφα – δικαιολογητικά στο σχολείο μας, στη διεύθυνση (Εθνικού Σταδίου 3, 30100 Αγρίνιο), μέχρι την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Συνοδευτικά έντυπα – Δικαιολογητικά

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 Α) Φωτοαντίγραφο:

1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ και
2. Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ
3. Ταυτότητας
4. Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
5. Αποδεικτικού ΑΦΜ
6. Γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους απόφοιτους του ή ΕΝ.Ε.Ε. ΓΥ-Λ
7. Απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  http://2epal-agrin.ait.sch.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας   http://www.dide.ait.sch.gr  την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 έως τις 14:00μ.μ.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα) έως και την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί ο τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας  http://2epal-agrin.ait.sch.gr
καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Αιτωλ/νίας 
 http://www.dide.ait.sch.gr, τη Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.
Η πρόσκληση... 

 


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 

 Με αφορμή την υπ. αριθμ. 44530/1002/21-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση (Εργασίας-Παιδείας) με θέμα «Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για να δεσμεύσετε θέσεις, εάν έχετε τη δυνατότητα, προκειμένου να στηριχθεί ένας νέος θεσμός ουσιαστικός για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων ΕΠΑΛ και γενικότερα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

 Σας υπενθυμίζουμε ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας για το σχολικό έτος 2018-19 το οποίο θα περιλαμβάνει δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους.

 Αναλυτικότερα εμπεριέχει:

 1)  «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», μία (1) ημέρα την εβδομάδα στο εργαστηριακό μας κέντρο και 

 2)  «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’ ελάχιστο σε τέσσερις (4) ημέρες.

 

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές και η επιβάρυνση του εργοδότη μαζί με ασφαλιστικές εισφορές είναι 9,35 ευρώ την ημέρα.

 Επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για τη στήριξη αποφοίτων που μαστίζονται από ανεργία όσο και την οικονομία γενικότερα, οφείλουμε να τον στηρίξουμε παντοιοτρόπως ο καθένας από τη θέση του, γιατί οι εργαζόμενοι αφενός μεν θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και αφετέρου θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις από επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό.

 Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε μέχρι τις 10/9/2018, εάν έχετε τη δυνατότητα να απασχολήσετε απόφοιτο ή αποφοίτους του σχολείου μας των παρακάτω ειδικοτήτων:

 1)  Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 2)  Βοηθός Νοσηλευτή

 3)  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

 4)  Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 5)  Αισθητικής Τέχνης

 6)  Κομμωτικής Τέχνης

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας για τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 2641049642 και 2641031072.

 Μπορείτε επίσης για περισσότερες πληροφορίες να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο http://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/odigos-efarmogis, καθώς και την ιστοσελίδα του σχολείου μας στο σύνδεσμο  http://2epal-agrin.ait.sch.gr/index.php/en/apofoitoi-epal/mathiteia.

 

13-07-18 Συνοπτικό ενημερωτικό σημείωμα για τους ιδιώτες και η εγκύκλιος  του ΕΦΚΑ

20-12-17 Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής της Μαθητείας ΥΠΠΕΘ (Β΄φάση) που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

 

Ο Δ/ντής του 2ου ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

  


Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας

 

 

Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα

Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ.

 Î‘ποτέλεσμα εικόνας για μαθητεια εοππεπ θεματα

Δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ  2361/τ.Β΄/20-6-18, τα Προγράμματα Σπουδών για το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. των παρακάτω ειδικοτήτων: «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής», «Τεχνικός Οχημάτων», «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων», «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», «Βοηθός Νοσηλευτή», «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας), «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας). 
Υπενθυμίζουμε επίσης ακόμη ότι:
από τις 18 Ιουνίου 2018 έως και την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018 οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ‘Μεταλυκειακό Έτος- Τάξη Μαθητείας’ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 7 Ιουλίου από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στο
 http://www.eoppep.gr/index.php/el/announcements/1132-application_epal_announcement
 

Οι ερωτήσεις πιστοποίησης για κάθε ειδικότητα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο:  http://www.eoppep.gr/index.php/el/certification_epal_mathiteia/katalogos_eidikotiton_epal_mathiteias

 Για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μεταβείτε εδώ.

 Επιπλέον, αναφορικά με το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα που θα προετοιμάσει τους υποψηφίους για τις εξετάσεις, μπορείτε να ενημερωθείτε μεταβαίνοντας στο:  http://www.minedu.gov.gr/news/35259-15-06-18-ypovoli-aitiseon-apofoiton-mathiteias-epal-gia-to-proparaskevastiko-programma-pistopoiisis-2

  


Οπτικοακουστικό Μήνυμα για τη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητεια

 

Με αφορμή το υπ. αριθμ. 65092/24-4-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑΛ" του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρακαλούμε όπως  μεριμνήσετε για να δεσμεύσετε θέσεις, εάν έχετε τη δυνατότητα, προκειμένου να στηριχθεί ένας νέος θεσμός ουσιαστικός για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων ΕΠΑΛ και γενικότερα για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σας υπενθυμίζουμε  ότι θα συνεχιστεί η εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας για το σχολικό έτος 2018-19 το οποίο θα περιλαμβάνει δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ενός (1) σχολικού έτους.

Αναλυτικότερα εμπεριέχει:

 
 • «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», μία (1) ημέρα την εβδομάδα στο εργαστηριακό μας κέντρο και
 • «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’ ελάχιστο σε τέσσερις (4) ημέρες.

Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές και η επιβάρυνση του εργοδότη μαζί με ασφαλιστικές εισφορές είναι 9,35 ευρώ την ημέρα.

Επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για τη στήριξη αποφοίτων που μαστίζονται από ανεργία όσο και την οικονομία γενικότερα, οφείλουμε να τον στηρίξουμε παντοιοτρόπως ο καθένας από τη θέση του, γιατί οι εργαζόμενοι αφενός μεν θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και αφετέρου θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις από επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα εάν έχετε τη δυνατότητα να απασχολήσετε απόφοιτο ή αποφοίτους  του σχολείου μας των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 2641049642 και 2641031072. 

 

Οδηγός εφαρμογής της Μαθητείας.... 

 

 Νέα ΚΥΑ(21-8-2017).

 

Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας

 

 

 


 

"Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων Μαθητευομένων"

 

Σας ανακοινώνουμε οριστικούς πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας των τμημάτων:

 •  Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 1. Βοηθός Νοσηλευτή

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
 

Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 9 θέσεων

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σχ. Έτος

1

Κωστίνης Αθανάσιος

2016-2017

2

Τσέκο Άγγελος

2016-2017

3

Μπακογιάννης Παναγιώτης

2016-2017

4

Μπασιλάρης Ηλίας

2016-2017

5

Κοντονάσιος Θωμάς

2016-2017

6

Παπασάικα Παρασκευή

2016-2017

7

Γιαννάκης Χρήστος

2016-2017

8

Θεοδωρόπουλος Ραφαήλ

2016-2017

9

Κανιώτης Αθανάσιος

2016-2017

 

 Επιλαχόντες

 

1

Τσαρπάλα Αλεξάνδρα

2014-2015

2

Σβαρνιά Μαρία

2014-2015

3

Νταβαντζή Αναστασία

2013-2014

4

Ζησιμόπουλος Κων/νος

2007-2008

     

 

   
 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητα : Βοηθός Νοσηλευτή 9 θέσεων

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Σχ. Έτος

1

Σάρρα Παναγιώτα

2016-2017

2

Τσιγάρα Αικατερίνη

2016-2017

3

Αρβανίτη Ελεονώρα

2016-2017

4

Γκουρνέλος Ηλίας

2016-2017

5

Μέσι Τζουάνα

2016-2017

6

Μπαλάσκα Σπυριδούλα

2016-2017

7

Ζαχαράκης Γεώργιος

2016-2017

8

Κολώνια Ελευθερία

2013-2014

9

Καϊτατζή Κωνσταντίνα

 2013-2014
 

Δεσμευμένες Θέσεις από Εργοδότη

 

1

Σαμαράς Φώτιος

2016-2017

2

Μυρτό Κριστιόνα

2013-2014

 

Επιλαχόντες

 

1

Στρεμμένος Νικόλαος

2012-2013

2

Αυζώτης Δημήτριος

2010-2011

3

Χονταϊ Αρτεβισα

2010-2011

4

Κοκόρης Κωνσταντίνος

2007-2008

5

Μπαρδάκη Ευγενία

2004-2005

6

Πλαστήρα Γερασιμούλα

2016-2017

 

  

 

 «Προσωρινός Πίνακας Επιλεγέντων Μαθητευομένων»

   Σας ανακοινώνουμε προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη Μαθητείας των τμημάτων:

 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 2. Βοηθός Νοσηλευτή

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα : Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 9 θέσεων

       
       

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Σχ. Έτος

1

Κωστίνης Αθανάσιος

18,9

2016-2017

2

Τσέκο Άγγελος

18,1

2016-2017

3

Μπακογιάννης Παναγιώτης

16

2016-2017

4

Μπασιλάρης Ηλίας

12,2

2016-2017

5

Κοντονάσιος Θωμάς

12

2016-2017

6

Παπασάικα Παρασκευή

12

2016-2017

7

Γιαννάκης Χρήστος

11,3

2016-2017

8

Θεοδωρόπουλος Ραφαήλ

11

2016-2017

9

Κανιώτης Αθανάσιος

10,6

2016-2017

 

 Επιλαχόντες

   

1

Τσαρπάλα Αλεξάνδρα

16,1

2014-2015

2

Σβαρνιά Μαρία

15,9

2014-2015

3

Νταβαντζή Αναστασία

14,4

2013-2014

4

Ζησιμόπουλος Κων/νος

11

2007-2008

       

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ειδικότητα : Βοηθός Νοσηλευτή 9 θέσεων

       
       

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Βαθμός

Σχ. Έτος

1

Πλαστήρα Γερασιμούλα

19,7

2016-2017

2

Μπαλάσκα Σπυριδούλα

19,7

2016-2017

3

Σάρρα Παναγιώτα

17,9

2016-2017

4

Τσιγάρα Αικατερίνη

17,7

2016-2017

5

Αρβανίτη Ελεονώρα

17,4

2016-2017

6

Αρρίκου Τζέσικα

17,1

2016-2017

7

Γκουρνέλος Ηλίας

16,5

2016-2017

8

Μεταξούλη Ελένη-Μαρία

14,8

2016-2017

9

Μέσι Τζουάνα

14,3

2016-2017

 

Δεσμευμένες Θέσεις από Εργοδότη

   

1

Σαμαράς Φώτιος

17,2

2016-2017

2

Μυρτό Κριστιόνα

19,1

2013-2014

       
 

Επιλαχόντες

   

1

Ζαχαράκης Γεώργιος

12,1

2016-2017

2

Καϊτατζή Κωνσταντίνα

15,1

2013-2014

3

Κολώνια Ελευθερία

12,2

2013-2014

4

Στρεμμένος Νικόλαος

12,3

2012-2013

5

Αυζώτης Δημήτριος

9,7

2010-2011

6

Χονταϊ Αρτεβισα

9,6

2010-2011

7

Κοκόρης Κωνσταντίνος

15,8

2007-2008

8

Μπαρδάκη Ευγενία

19,6

2004-2005

 

 


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έως τις 13 Οκτωβρίου. Επιπλέον έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της. Διαβάστε περισσότερα...

  


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ - ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητεια

Προσκαλούμε υποψηφίους-απόφοιτους

 για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας που θα λειτουργήσει στο σχολείο μας, στις ακόλουθες ειδικότητες :

 •  Βοηθός Νοσηλευτή,
 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής και
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

 οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) κάτοχοι: α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων, ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων και
β)  βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης  και
γ) να έχουν αποφοιτήσει από τις παραπάνω ειδικότητες όπως αντιστοιχίζονται βάσει της υπ. Αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2298/τ.Β/2014), ή όπως περιλαμβάνονται στα Προγράμματα Σπουδών για το Μεταλυκειακό Έτος ?Τάξη Μαθητείας.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την Τρίτη 3 Οκτωβρίου, ώρα 14:00 έως την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, ώρα 14:00.

 

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων
Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται:

Ηλεκτρονικά στο email του σχολείου μας ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Με FAX στο τηλέφωνο του σχολείου (26410 49642)
Αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του σχολείου μας (Εθνικού Σταδίου 3, 30100 Αγρίνιο)

 

 Συνοδευτικά έντυπα -Δικαιολογητικά

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 Α) Φωτοαντίγραφα των:

     1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και

     2. πτυχίου ΕΠΑΛ

     3. ταυτότητας

     4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ

     5. Αποδεικτικού ΑΦΜ

 Β)  Υπεύθυνη Δήλωση 

 

Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης

Κατόπιν επεξεργασίας των αιτήσεων θα ανακοινωθεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epal-agrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 έως τις 12:00π.μ..

 

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων
Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η  υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις) από την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (μετά την ανάρτηση του προσωρινού ) έως και την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017.

 

Ανακοίνωση τελικού πίνακα κατάταξης

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων θα ανακοινωθεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του σχολείου μας http://2epal-agrin.ait.sch.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της οικείας ΠΔΕ την Παρασκευή  13 Οκτωβρίου 2017.

 Εγκύκλιος πρόσκλησης

Η Αίτηση Συμμετοχής

Η Υπεύθυνη Δήλωση

 


Οπτικοακουστικό Μήνυμα για τη Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.

Αποτέλεσμα εικόνας για μαθητεια

 

 

 Σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές του νέου σχολικού έτους 2017-18 και μήνα Οκτώβριο, θα συνεχιστεί η εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και το σχολείο μας σύμφωνα με το υπ. αριθ. Φ7/105705/Δ4/23-6-17 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,  προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει τμήματα Βοηθών Νοσηλευτών  και  Εφαρμογών Πληροφορικής.

Αναλυτικότερα θα εφαρμοστεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και θα περιλαμβάνει:
 1) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», μία (1) ημέρα την εβδομάδα στο εργαστηριακό μας κέντρο και
 2) «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ? ελάχιστο σε τέσσερις (4) ημέρες.

 Επιπροσθέτως σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές και το συνολικό ημερομίσθιο ανέρχεται στα 17,12 Ευρώ. Η επιβάρυνση του εργοδότη μαζί με ασφαλιστικές εισφορές είναι 9,35 ευρώ την ημέρα και το καθαρά εισπραττόμενο ποσό από τον μαθητή είναι 16,84 Ευρώ. 

 Επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για τη στήριξη αποφοίτων που μαστίζονται από ανεργία όσο και την οικονομία γενικότερα, οφείλουμε να τον στηρίξουμε παντοιοτρόπως ο καθένας από τη θέση του, γιατί οι εργαζόμενοι αφενός μεν θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και αφετέρου θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις από επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό. 

Άμεσα θα κοινοποιηθεί πρόσκληση για τους αποφοίτους των τμημάτων Βοηθών Νοσηλευτών και Εφαρμογών Πληροφορικής,  που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο θεσμό της μαθητείας.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2641049642, 2641031072.

 Οδηγός εφαρμογής της Μαθητείας.... 

 Νέα ΚΥΑ(21-8-2017).

Θεσμικό Πλαίσιο Μαθητείας

 

Σε περίπτωση αδυναμίας συμπλήρωσης της αίτησης ή τεχνικού προβλήματος, οι υποψήφιοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα ΕΠΑ.Λ. στα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση.  Εάν δεν εξυπηρετηθούν μπορούν να αποστέλλουν e-mailστην ηλεκτρονική διεύθυνση  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

We have 4 guests and no members online