Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Δείτε εδώ την εγκύκλιο (pdf)

 


 

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων (Αγγλικά)

 

Δείτε εδώ το έγγραφο(pdf)

 


 

 

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

 

Δικαιολογητικά-Διαδικασία 

Υπόδειγμα Αίτησης (pdf) 


 

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_ΕΚ_ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 


 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ ΕΤΟΥΣ 2024 

Οδηγίες και πρόγραμμα Δυτ. Θεσσαλονίκη (pdf) 

Όρια και βαθμολογίες αγωνισμάτων (pdf) 

 

Οδηγίες και πρόγραμμα Λάρισα (pdf)

 


 

Ορισμός εξεταστικών κέντρων ειδικών μαθημάτων 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα εξεταστικά κέντρα. 


 

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2024 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο. 

 


 

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. έτους 2024

 

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.

 


 

Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων, έτους 2024  

Δείτε εδώ τα εξεταστικά κέντρα πανελλαδικών εξετάσεων 2024

 


 

Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ  ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου (pdf) 

Δελτίο Τύπου (pdf)

 


  

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού  

Διεξαγωγή υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ από 17/06 έως 28/06  

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας υπενθυμίζουμε ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.  

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2023-2024) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση - δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α, ΔΕΝ μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση - δήλωση ήταν δεσμευτική. 

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. 

Oι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις Επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 

 

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες 

 

β) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους, όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου και το οποίο θα τους χορηγηθεί πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις 

 

γ) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο, και 

 

δ) τις κάτωθι ιατρικές εξετάσεις από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό: 

 

i) βεβαίωση οπτικής οξύτητας, 

 

ii) ακτινογραφία θώρακα με σχετική γνωμάτευση και 

 

iii) καρδιογράφημα με σχετική γνωμάτευση, 

 

είτε

 

αντί των ανωτέρω ιατρικών εξετάσεων, αντίγραφο δελτίου υγειονομικής εξέτασης ή βεβαίωση ικανότητας στα οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος έχει κριθεί κατάλληλος από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των Στρατιωτικών Σχολών ή των Αστυνομικών Σχολών ή των Σχολών Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή των Σχολών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (Αγωνίσματα) για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., υποβάλλουν σχετική αίτηση μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά την πρώτη ημέρα προσέλευσής τους στις έδρες των Επιτροπών υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας οι οποίες θα ανακοινωθούν σε επόμενο Δελτίο Τύπου.

 


  

Έγκριση του Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025  

Δημοσιεύθηκε ΦΕΚ με την έγκριση του Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Δείτε εδώ την προκήρυξη (pdf).

Δείτε εδώ την εγκύκλιο (pdf).

 


 

Ενημέρωση για την έκδοση προκήρυξης διαγωνισμού, για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημ των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΑΙΘΑ

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο (pdf) .

 


 

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Κάντε κλικ εδώ να δείτε την εγκύκλιο. 

 


 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), [Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ), Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή
Ικάρων (ΣΙ)], Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), [Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)], Ακαδημαϊκού Έτους 2024 -25 - Οδηγίες για Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). 

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την προκήρυξη . 


 

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για έκδοση Πιστοποιητικού Διαπίστωσης Πάθησης για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2024-25

Δείτε εδώ την εγκύκλιο  


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2024 -ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΕΙ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2024 από την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την εγκύκλιο.

Σχολικό Έτος 2020-21

 

 

 Υποστήριξη για την υποβολή μηχανογραφικού

 

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι υποψήφιοι θα μπορούν να απευθύνονται στα Λύκεια τους, τα οποία θα  είναι  ανοικτά  για την υποστήριξη, ακόμα και χρήση υπολογιστή που τυχόν δεν διαθέτουν,  την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021 και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.

 


 

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή στα ΔΙΕΚ, έτους 2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ. και Π.Μ.Δ) έτους 2021 ξεκινούν από τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 και λήγουν την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν από σήμερα Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021 να επισκέπτονται, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας τους (password), την ηλεκτρονική διεύθυνση   https://michanografiko.it.minedu.gov.gr/ και να επιλέγουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/ και το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Π.Μ.Δ) για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
Α. Όσον αφορά το Μηχανογραφικό Δελτίο(Μ.Δ) για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ) και στη συνέχεια να κλειδώσουν το τελικό τους Μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) το αργότερο έως και την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 24:00.

 

Κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, οι υποψήφιοι θα βλέπουν και θα μπορούν να επιλέξουν τα τμήματα εκείνα για τα οποία ο μέσος όρος των βαθμολογικών επιδόσεων του είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την ΕΒΕ κάθε τμήματος, συνυπολογιζόμενης όπου απαιτείται και της ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος ή των πρακτικών δοκιμασιών.
Μετά την οριστικοποίηση του Μ.Δ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οποιαδήποτε τροποποίηση από τους υποψηφίους είναι δυνατή, εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας υποβολής του Μ.Δ και μόνο με τη μεσολάβηση της σχολικής μονάδας. Περισσότερα...

 


 

Πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε, προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 τόσο των ΓΕΛ όσο και των ΕΠΑΛ, τους πίνακες με τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που αντιστοιχούν σε κάθε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Υπενθυμίζεται ότι οι Ε.Β.Ε. προκύπτουν από τις μέσες επιδόσεις των υποψηφίων ανά Επιστημονικό Πεδίο/Τομέα σε συνδυασμό με τους συντελεστές που όρισαν οι ίδιες οι Σχολές/Τμήματα των Πανεπιστημίων. Δηλαδή μια Σχολή/Τμήμα μπορεί να έχει επιλέξει ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής το 80% ή το 120% της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές. 
Όπως, επίσης, μπορεί να έχει επιλέξει και για το/τα εμπλεκόμενο/-α Ειδικό/-ά Μάθημα/-τα ως Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής Ειδικού Μαθήματος ή Ειδικών Μαθημάτων το 70% ή το 110%  της μέσης επίδοσης των υποψηφίων ή οποιαδήποτε από τις ενδιάμεσες τιμές μεταξύ αυτού του διαστήματος.
Επισημαίνεται ότι μαζί με τις Ε.Β.Ε. εμφανίζονται και ο συντελεστής της κάθε Ε.Β.Ε., το Ειδικό Μάθημα ή πρακτική δοκιμασία – εφόσον απαιτείται για την εισαγωγή σε συγκεκριμένες Σχολές ή Τμήματα – και τέλος ο αντίστοιχος συντελεστής Ε.Β.Ε. Ειδικού Μαθήματος.

 

O πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΕΠΑΛ σε μορφή xls 

 

Ο πίνακας με τις ΕΒΕ σχολών ΓΕΛ σε μορφή xls 

 


 

Βαθμολογίες Ειδικών Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. 2020-21

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε τις βαθμολογίες των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Οι βαθμολογίες...

 


 

Παράλληλο Μηχανογραφικό 
Διευρύνοντας τους εκπαιδευτικούς ορίζοντες

 

Οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων που υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό καθορίζονται με την Απόφαση Κ5/62224/ ΦΕΚ Β’ 2428, 7-6-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Φέτος, δίνεται για πρώτη φορά στους υποψηφίους η δυνατότητα υποβολής παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για τη φοίτησή τους σε Δημόσιο ΙΕΚ. Στο παράλληλο μηχανογραφικό του έτους 2020-2021 συμπεριλαμβάνονται 52 επιλεγμένες, σύγχρονες ειδικότητες υψηλής ζήτησης από την αγορά εργασίας, καθώς και από τους υποψηφίους καταρτιζόμενους. 
Ενδεικτικά, ιδιαιτέρως δημοφιλείς ειδικότητες είναι: τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής - πολυμέσα/web designer-developer/video games, τεχνικός τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων φιλοξενίας, τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας, τεχνικός τεχνολογίας ενδύματος και υποδήματος - σχεδιαστής μόδας, στέλεχος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, εσωτερική αρχιτεκτονική διακόσμηση και σχεδιασμός αντικειμένων, τεχνικός βιολογικής/οργανικής γεωργίας.
Η Επαγγελματική Κατάρτιση αποτελεί μια σημαντική εκπαιδευτική διαδρομή, με δυναμικές επαγγελματικές προοπτικές.
Με τη συνολική 
αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αναδεικνύουμε στην πραγματικότητα τους πολλαπλούς εκπαιδευτικούς δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν οι νέες και οι νέοι μας, υπηρετώντας τις κλίσεις, τις δεξιότητές τους και αυξάνοντας την πιθανότητα της επαγγελματικής τους καταξίωσης. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν περιορισμό στο πλήθος επιλογών ΙΕΚ και ειδικοτήτων κατά τη συμπλήρωση του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Το ΦΕΚ...

 


 

Δελτίο Τύπου

 

"Ανακοίνωση Βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων"

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου συγχαίρει θερμά τους απόφοιτους του σχολείου που πέτυχαν υψηλή βαθμολογία, εφαλτήριο για την υλοποίηση των ονείρων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο πρώτοι του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας πέτυχαν βαθμολογία 19.550 και 19.150  αντίστοιχα και ο τρίτος του Τομέα Πληροφορικής πέτυχε 18515 μόρια.
Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα και η ψυχική δύναμη των μαθητών μας, υπό την πολύτιμη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με την αμέριστη συμπαράσταση των οικογενειών τους, απέδωσαν καρπούς,  σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον. Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για καλή πρόοδο καλές επιλογές σε όλους τους μαθητές, ακόμα και σε όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν ικανοποιητική βαθμολογία. Η ζωή είναι μπροστά για όλους τους νέους ανθρώπους και έτσι με υπομονή, πίστη και σκληρή δουλειά όλοι μπορούν να επιτύχουν μακροπρόθεσμα όποιο στόχο και αν έχουν θέσει.

 

Βαθμολογίες και Μόρια για Σχολές του Τομέα

 

Βαθμολογίες και Μόρια για Σχολές της Κοινής Ομάδας

 


 

Δημόσια κλήρωση

 

Την Πέμπτη 15/7/2021 στις 9:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση προκειμένου να καλυφθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός μαθητών του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β τάξης λόγω του ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις είναι περισσότερες από τον αριθμό μαθητών που μπορεί να εξυπηρετήσει η σχολική μας μονάδα.
Η δημόσια κλήρωση θα διεξαχθεί στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου στην αίθουσα «Αμφιθέατρο», αφορά τους μαθητές που προέρχονται από άλλη σχολική μονάδα και θα γίνει παρουσία των ενδιαφερόμενων


 


 

Ανακοίνωση Βαθμολογιών Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας η ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα γίνει την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021. Τις βαθμολογίες θα μπορούν να λάβουν οι υποψήφιοι και με SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δήλωσαν μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στην ειδική εφαρμογή.

 


 

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Βάσει αυτής δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι αντιστοιχίες τμημάτων..

 


 

Γνωστοποίηση της βαθμολογίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και με SMS

 


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις διαδικασίες γνωστοποίησης της βαθμολογίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου. Περισσότερα...
Το ΦΕΚ

 


Δήλωση Αριθμού Τηλεφώνου...

 


 

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή  Μηχανογραφικού  Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2021 ξεκινούν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο. 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. ή και Π.Μ.Δ. θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). 
Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ. Περισσότερα...

 

Η Εγκύκλιος

 

 


Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

 

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ υπουργική απόφαση σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022. Βάσει αυτής δίνεται η δυνατότητα  στους φοιτητές να κάνουν αίτηση μετεγγραφής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι αντιστοιχίες τμημάτων..


 Γνωστοποίηση της βαθμολογίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και με SMS

 
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ  Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ορίζει τις διαδικασίες γνωστοποίησης της βαθμολογίας των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων, μέσω της λήψης γραπτού μηνύματος (SMS) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του υποψηφίου. Περισσότερα...
Το ΦΕΚ 

Δήλωση αριθμού τηλεφώνου...


 

Δημιουργία κωδικού ασφαλείας υποψηφίων για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου(Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου(Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή  Μηχανογραφικού  Δελτίου (Μ.Δ.) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) έτους 2021 ξεκινούν από την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και θα ολοκληρωθούν μέσα στον Ιούλιο. 
Ειδικότερα, οι υποψήφιοι (ΓΕΛ – ΕΠΑΛ) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. ή και Π.Μ.Δ. θα μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 25 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). 
Στις ίδιες ημερομηνίες μπορούν να απευθύνονται στο Λύκειό τους και οι φετινοί τελειόφοιτοι που δεν έχουν υποβάλει αίτηση δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2021, προκειμένου να δημιουργήσουν κωδικό ασφαλείας (password) για την υποβολή Π.Μ.Δ. Περισσότερα...

 

Η Εγκύκλιος

 

 


Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  Ακαδ. Έτους 2021-2022

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από 11-06-2021 μέχρι και 12-07-2021 ημέρα Δευτέρα, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και στη συνέχεια ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη. Η Αίτηση...

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη


Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. με έδρα τα Ιωάννινα

 

Η υγειονομική εξέταση και οι πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από 24 Ιουνίου μέχρι και 7 Ιουλίου 2021 (εκτός Σαββατοκύριακο), στο Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων "Ζωσιμάδες" (Φώτου Τζαβέλλα 18) και στο κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ Ιωαννίνων (8ης Μεραρχίας 24) σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

 

Πυροσβεστικό Σώμα on Twitter: "Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε συνεργείο ...

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) σε ειδική εφαρμογή που θα λειτουργεί για το σκοπό αυτό, από την Πέμπτη 27/05/2021 έως και την Τετάρτη 02/06/2021 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).
Στη συνέχεια  οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής (εις διπλούν) και να μεταβούν αυτοπροσώπως στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών, από την Παρασκευή 28/05/2021 έως και την Πέμπτη 03/06/2021 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου),για να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 Περισσότερα στην προκήρυξη. 

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές  Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους θα πρέπει να γίνει αυτοπροσώπως, μέχρι 2-6-2021  ώρα 15.00 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών
Στρατιωτικών Σχολών Ακ. Έτους 2021-22

 

Σχολες – Αθλητικός Όμιλος Κάλλιστος Ο.Α.Κ.Α Μαρούσι, Ακαδημίες ...

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές Ακ. Έτους 2021-22 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.
Η ε
φαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεμένη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόμβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου. Περισσότερα στην προκήρυξη...

Υποβολή της Αίτησης και των δικαιολογητικών από την  Τρίτη 18 Μαΐου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 24:00Αίτηση.. 

 


Αριθμός εισακτέων στα ΑΕΙ της χώρας
και συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής

 

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης του προγράμματος των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων 2021, ανακοινώνει τον αριθμό των εισακτέων ανά Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καθώς και τους συντελεστές βάσει των οπoίων καθορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής σε κάθε Πανεπιστημιακή Σχολή/Τμήμα. 

Υ.Α. με αριθμό Εισακτέων 

Υ.Α. με Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής  

 


Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

 ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. 2021

 

Πανελλήνιες 2021: Ημερομηνίες και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές –  Γαργαλιάνοι Online – Οι ειδήσεις και τα νέα της Μεσσηνίας και της  Πελοποννήσου στην ώρα τους!

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων 2021.
Πρόγραμμα ΕΠΑ.Λ.
Πρόγραμμα ΓΕΛ

 

 

 

 


Προκήρυξη  εισαγωγής  Ιδιωτών  στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
Ακαδ. Έτους 2021-22 με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων

 

 Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ: ''Λιμενικοί της Περιφέρειας έχουν μείνει δίχως ...

 

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.grη προκήρυξη για την εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σε αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν Ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από την Πέμπτη 13/05/2021 έως και την Παρασκευή 28/05/2021.

 

 Η διαδικασία υποβολής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διεκπεραιώνονται Εξ' ολοκλήρου Ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνημμένο στην προκήρυξη Παράρτημα Α' και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.  Η Προκήρυξη...

Σύνδεσμος Ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών

  


Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης Αποφοίτων
για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των
ΓΕΛ /ΕΠΑΛ έτους 2021

 

 Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας καλούνται οι παλαιοί απόφοιτοι που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021 να  υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση συμμετοχής, στο χρονικό διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021.
 Στο ανωτέρω διάστημα δύνανται οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, που έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2021, να συμπληρώσουν τις Αιτήσεις-Δηλώσεις τους.
 Η υποβολή των Αιτήσεων – Δηλώσεων των αποφοίτων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου έτους 2021 θα γίνει στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του αποφοίτου Λύκειο.  Εγκύκλιος Α-Δ ΕΠΑΛ

 Υπόδειγμα Α-Δ Ημερησίου ΕΠΑΛ 

Οδηγίες Ημερησίου ΕΠΑΛ 

Παράρτημα Α-Δ για Μουσικά Τμήματα 

Κατάλογος Μουσικών Οργάνων  

Υπουργική Απόφαση Α-Δ Αποφοίτων 

 


Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

 

Μείωση της εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) για το σχολικό έτος 2020-2021 αποφάσισε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως. Η Υπουργός αιτήθηκε από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) να εισηγηθεί συγκεκριμένες περικοπές της ύλης των μαθημάτων γενικής παιδείας, μαθημάτων ομάδων προσανατολισμού και μαθημάτων ειδικότητας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχει διαμορφώσει η συνεχιζόμενη πανδημία στην εκπαίδευση.  Το ΦΕΚ...

 


Παράταση προθεσμίας υποβολής Αίτησης Δήλωσης
μαθητών 
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις

 

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης των μαθητών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις σχολικές μονάδες, για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2021.

 

 


 

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας. Η υποβολή των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, ειδικά για την τρέχουσα χρονιά, λόγω των ειδικών συνθηκών (COVID-19) θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να αποστείλουν είναι:
α) Αίτηση
β) Iατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

 

Η Εγκύκλιος...
Η Αίτηση...

 

 

 


Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Μαθητών
στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021

Πανελλήνιες 2021 - Ενημέρωση Υποψηφίων - Home | Facebook  

 Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους/ες μαθητές/τριες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2021 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση - Δήλωση, από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στο Λύκειο φοίτησής τους. Το email του σχολείου μας είναι This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ο υποψήφιος πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει.
Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο
 ηλεκτρονικά (με e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) στο Λύκειο φοίτησης για ηλεκτρονική καταχώριση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020). 

Η Εγκύκλιος για ΕΠΑΛ 

Αίτηση - Δήλωση ΕΠΑΛ

Αίτηση - Δήλωση για Μουσικά Τμήματα

Μουσικά Όργανα (πληροφορίες) 

 


Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2020-21 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2018-19

 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΕΙ 

 

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου συγχαίρει θερμά τους απόφοιτους του σχολείου που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, με την ευχή να υλοποιήσουν τους στόχους και τα όνειρά τους.

Αξίζει να σημειωθεί  ότι δύο (2) απόφοιτοι, εκ των οποίων ο ένας του Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας πέτυχε στην ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) και ο άλλος του Τομέα Πληροφορικής πέτυχε στη σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

Επίσης, δεκαοκτώ (18) απόφοιτοι, πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα: 

Τομέας Πληροφορικής 

 1.Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Ιωάννινα (2 επιτυχόντες).

 2. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πάτρα (1 επιτυχών). 

3. Εφαρμοσμένη Πληροφορική - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών, Θεσσαλονίκη (1 επιτυχών). 

4. Πληροφορικής,  Πειραιά (1επιτυχών).

5. Πληροφορικής,  Κέρκυρα (1 επιτυχών). 

 6. Διοικητικής Επιστήμης και ΤεχνολογίαςΠάτρα, (1 επιτυχών). 

 

Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας  

1. Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής, Αθήνα (1 επιτυχών). 

2. Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής, Λήμνος (1 επιτυχών). 

3. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τρίκαλα(1 επιτυχών). 

4. Φυσικοθεραπείας, Αίγιο (1 επιτυχών). 

5. Θεατρικών Σπουδών, Πάτρα (1 επιτυχών). 

6. Θεατρικών Σπουδών, Ναύπλιο (1 επιτυχών). 

7. Νοσηλευτική, Αιγάλεω (1 επιτυχών). 

8. Νοσηλευτική, Τρίπολης (1 επιτυχών). 

9. Νοσηλευτική, Διδυμότειχο (1 επιτυχών). 

10. Μαιευτική, Πτολεμαΐδα (1 επιτυχών). 

11. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Ρόδος (1 επιτυχών), 


Τομέας Πληροφορικής (10% απόφοιτοι)

1.Επιστήμης Υπολογιστών, Ηράκλειο. 

2.Ψηφιακών Συστημάτων, Λάρισα. 

Η σκληρή δουλειά, η μεθοδικότητα και η ψυχική δύναμη των μαθητών μας, υπό την πολύτιμη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με την αμέριστη συμπαράσταση των οικογενειών τους, απέδωσαν καρπούς, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα, δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον. 

Θερμά συγχαρητήρια και πολλές ευχές για καλή πρόοδο και καλή σταδιοδρομία σε όλους τους μαθητές, ακόμα και σε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν φέτος σε μια σχολή της επιλογής τους. Η ζωή είναι μπροστά για όλους τους νέους ανθρώπους και έτσι με υπομονή, πίστη και σκληρή δουλειά όλοι μπορούν να επιτύχουν μακροπρόθεσμα όποιο στόχο και αν έχουν θέσει.

Καταστάσεις επιτυχόντων 

Νέο Σύστημα 90%
Με το 10%  

Βάσεις 2019   


Διαδικασίες για την Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ 2019

 

 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2019 ξεκινούν από την Παρασκευή 21-6-2019 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 15-7-2019.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 21 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση:
 http://exams.it.minedu.gov.gr/ 

να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση). Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και τη Δευτέρα 15-7-2019Περισσότερα....

 

Το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που  συμμετέχουν στις φετινές  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταία έτη συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.  το 2017 και το 2018. Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑΛ 

 

 


Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Από την Τρίτη 11/6/2019 έως και την Πέμπτη 11/7/2019, η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους υποψήφιους της πρώτης γενικής κατηγορίας και έως την Πέμπτη 8/8/2019 για τους υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας. 

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη. 

 

 

 


O θεσμός των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών 
σε Πανεπιστήμια για Αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.

 

 2019 06 06 13 30 03

 

Με 60 και πλέον προγράμματα σπουδών σε 11 Πανεπιστήμια της χώρας ξεκινά από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020 η πρώτη φάση υλοποίησης του θεσμού των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών. Στα προγράμματα θα μπορούν να φοιτήσουν περίπου 1.500 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ  οι οποίοι θα επιλεγούν χωρίς εξετάσεις, με βάση τον βαθμό απολυτηρίου ή τον βαθμό του πτυχίου ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένων και των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Σημειώνεται ότι στους αποφοίτους των Διετών Προγραμμάτων Σπουδών των Πανεπιστημίων θα απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Περισσότερα...

 


 

 

Το Νέο Μηχανογραφικό ΕΠΑ.Λ. 2019

 

mixanografiko 2016

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που  συμμετέχουν στις φετινές  Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταία έτη συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.  το 2017 και το 2018.

Οι σχολές που περιλαμβάνονται στο νέο μηχανογραφικό ανάλογα με τον τομέα του σχολείου μας:
1. Τομέας Πληροφορικής

2. Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

4. Τομέας Δομικών Έργων-Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

5. Κοινή Ομάδα Σχολών

 Το Μηχανογραφικό ΕΠΑΛ με όλους τους τομείς

 


Ποσοστά Θέσεων Αποφοίτων ΕΠΑΛ

 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Δημοσιεύτηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής. Όπως προβλέπεται από τον πρόσφατο νόμο 4610/19 (Άρθρο 214) και με βάση το νέο ακαδημαϊκό χάρτη της χώρας, το ποσοστό των θέσεων σε Σχολές και Τμήματα συναφή ή αντίστοιχα με τους τομείς των ΕΠΑΛ, αυξάνεται και διαμορφώνεται ως εξής: 

 

pososta epal

 

Οι απόφοιτοι των εσπερινών ΕΠΑΛ εισάγονται σε ποσοστό 1% του συνολικού αριθμού των θέσεων (επιπλέον θέσεις) και για πρώτη φορά, διευρύνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε Πανεπιστημιακές Σχολές και Τμήματα, ενώ διατηρείται το δικαίωμα επιλογής συμμετοχής τους στις εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑΛ με περισσότερες διεξόδους.

 

 


 

 Τα τμήματα των ΑΕΙ στα οποία έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι των τομέων του σχολείου μας 

  

Καθορίστηκαν, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, οι Σχολές, τα τμήματα και οι Εισαγωγικές κατευθύνσεις  τμημάτων, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, οι συντελεστές βαρύτητας και ο τρόπος υπολογισμού των μορίων. Σύμφωνα με το νέο ΦΕΚ ορίζονται τα παρακάτω τμήματα ΑΕΙ για τους τομείς που λειτουργούν στο σχολείο μας: 

1. Τομέας Πληροφορικής

2. Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

3. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

4. Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

5. Κοινή Ομάδα Σχολών για όλους τους τομείς  

Το ΦΕΚ 

 

 Συντελεστές Βαρύτητας-Τρόπος Υπολογισμού Μορίων Πανελλαδικών

  

Α) για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων όλων των Τομέων πλην της Κοινής Ομάδας Σχολών :

− για το μάθημα «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5
− για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» συντελεστής 1,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5


Β) Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας Σχολών:

− για το μάθημα «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5
− για το μάθημα «Νέα Ελληνικά» συντελεστής 3,5
− για το α ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5
− για το β ́ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5


Γ) Για το ειδικό μάθημα της
ξένης γλώσσας για όλα τα τμήματα που απαιτείται ορίζεται συντελεστής 1.

Δ) Για τα ειδικά μαθήματα της «Αρμονίας» και του «Ελέγχου μουσικών ακουστικών ικανοτήτων» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Ε) Ο τρόπος εξαγωγής της συνολικής βαθμολογίας των υποψηφίων που επιθυμούν εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιγράφεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (142 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (13 Α ́ ) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β ́) υπουργικής απόφασης.

Ζ) Για τα ειδικά μαθήματα του «Ελευθέρου Σχεδίου» και του «Γραμμικού Σχεδίου» ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

ΣΤ) Στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους.

Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψήφιου/-ας αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100. Αν στη συνολική βαθμολογία προκύπτει και δεκαδικό μέρος γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα ως ακολούθως: Αν το δεκαδικό μέρος είναι μικρότερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) παραλείπεται. Αν το δεκαδικό μέρος είναι ίσο ή μεγαλύτερο της μισής ακέραιης μονάδας (0,5) τότε η συνολική βαθμολογία στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα.


 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές  Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους θα πρέπει να γίνει έως τις 5-6-2019 και ώρα 15:00 στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πυροσβεστων

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) από την Τρίτη 18/06/2019 έως και την Τρίτη 25/06/2019.
Στη συνέχεια  οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής (εις διπλούν) και να μεταβούν αυτοπροσώπως στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών, από την Τετάρτη 19/06/2019 έως και την Τετάρτη 26/06/2019 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου) για να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Περισσότερα στην προκήρυξη.

 


 

 

Ενημέρωση Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για τεφαα 

 

Το Υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει στους υποψηφίους που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και το είχαν δηλώσει στην Αίτηση που κατέθεσαν στο Λύκειό τους, ότι οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες (Αγωνίσματα), θα διεξαχθούν από την Τρίτη  18 Ιουνίου 2019  μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 στις οριζόμενες επιτροπές.  

 

Όσοι απόφοιτοι   διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων,  χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και  πρακτικές δοκιμασίες.  Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ. 
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με: 
α) Δύο (2) μικρές φωτογραφίες

 

β) Βεβαίωση οπτικής οξύτητας, ακτινογραφία θώρακα και καρδιογράφημα με σχετικές γνωματεύσεις. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους. 
γ)Το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους  όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου.
δ)Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότηταςΠερισσότερα...

 

 

 


 

 

 

 

 

Προκήρυξη Εισαγωγής Δοκίμων Σημαιοφόρων και

 

Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Λιμενικό Σώμα

 

μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

 Î£Ï‡ÎµÏ„ική εικόνα

 

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-20. Όσοι/ες έχουν τα απαιτούμενα προσόντα της προκήρυξης και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ηλεκτρονικά Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 06/05/2019 ημέρα Δευτέρα, έως και 15/05/2019 ημέρα Τετάρτη και αποστέλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση αποκλειστικά στις αναφερόμενες ημερομηνίες.
Αναλυτικά η προκήρυξη...

 

Ηλεκτρονική Αίτηση...

 


 

 

 

 

 

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών/στριών

 

 στις Στρατιωτικές Σχολές

 

μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών στις Στρατιωτικές Σχολές για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η υποβολή της Αίτησης και των απαραίτητων ∆ικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά,  από την Πέµπτη 2 Μαΐου και ώρα 00:00 έως τη ∆ευτέρα 20 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.

 

Η προκήρυξη..

 

 Η αίτηση.. 

 


 

 

 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ειδικών μαθημάτων και πρακτικής δοκιμασίας για τα ΤΕΦΑΑ

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πανελλαδικεσ

 

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, των μουσικών μαθημάτων, καθώς  και η προθεσμία διεξαγωγής υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑΗ Εγκύκλιος...

 


 

 

Παράταση Υποβολής Αίτησης-Δήλωσης

για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 και μέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των αντιστοίχων ημερησίων/εσπερινών Λυκείων, η προθεσμία υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής μαθητών και αποφοίτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

 

 


 

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 
ΕΠΑ.Λ.  2019

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πανελλαδικες προγραμμα 2019 επαλ

 

Ανακοινώθηκε  από το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΕΠΑΛ για το 2019. Οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα ξεκινήσουν στις 6 Ιουνίου 2019 και θα ολοκληρωθούν στις 20 Ιουνίου 2019Αναλυτικά το πρόγραμμα....

  

 

Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2018-19 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2019-20

 

Υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων 2020

 

Από τη Δευτέρα και μέχρι 17 Ιουλίου οι διαδικασίες για τα ...

 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password). Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.it.minedu.gov.gr , να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση).

 

Μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ, και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ) ως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

 


Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού  Ακαδ. Έτους 2020-21

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά στην εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Όλοι οι υποψήφιοι/ες, από τις 16-06-2020  μέχρι και τις 16-07-2020 ημέρα Πέμπτη, πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση  και στη συνέχεια ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες να υποβάλουν, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε οποιαδήποτε Α.Ε.Ν., τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

 Διαβάστε εδώ την προκήρυξη.  


Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας για τους υποψηφίους για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

 


 Η Υγειονομική Εξέταση και η Πρακτική Δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα διεξαχθούν από Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 μέχρι και Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής 04-05 Ιουλίου 2020).

  •  Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, θα δέχεται τους υποψηφίους στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο (είσοδος από Πατρών Κλάους). Διαβάστε τα δικαιολογητικά και το πρόγραμμα εξέτασης εδώ.

  • Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήναςθα δέχεται τους υποψηφίους στο Κολλέγιο Αθηνών - Ψυχικού, οδός Στεφάνου Δέλτα, Είσοδος Εγκαταστάσεων έναντι οδού Τσοκόπουλου, Ψυχικό.  Διαβάστε τα δικαιολογητικά και το πρόγραμμα εξέτασης εδώ.

  •  Η Επιτροπή Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνωνθα δέχεται τους υποψηφίους στο Εθνικό στάδιο "ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ" (Φώτου Τζαβέλλα 18 ι τηλ. 26510-29168) και στο κολυμβητήριο του Π.Ε.Α.Κ. Ιωαννίνων {8ης Μεραρχίας 24 ι τηλ. 26510-35603). Διαβάστε τα δικαιολογητικά και το πρόγραμμα εξέτασης εδώ.

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές  Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους θα πρέπει να γίνει έως 12-06-2020 και ώρα 15.00, στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ.

  


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
με το Σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Πυροσβεστικό Σώμα on Twitter: "Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε συνεργείο ...

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) από την Πέμπτη 28/05/2020 έως και την Πέμπτη 04/06/2020 (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου).
Στη συνέχεια  οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής (εις διπλούν) και να μεταβούν αυτοπροσώπως στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών, από την Παρασκευή 29/05/2020 έως και την Παρασκευή 05/06/2020 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου),για να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 Περισσότερα στην προκήρυξη.

 

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών
Στρατιωτικών Σχολών Ακ. Έτους 2020-21

 Σχολες – Αθλητικός Όμιλος Κάλλιστος Ο.Α.Κ.Α Μαρούσι, Ακαδημίες ...

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για τις Στρατιωτικές Σχολές Ακ. Έτους 2020-21 με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σ΄ αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. Η προκήρυξη...

Η Αίτηση και τα ∆ικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 13 Μαΐου και ώρα 00:00 έως την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 24:00. Αίτηση...

 

 


Προκήρυξη  εισαγωγής  Ιδιωτών  στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων 
Ακαδ. Έτους 2020-21

 

 Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ: ''Λιμενικοί της Περιφέρειας έχουν μείνει δίχως ...

 

 Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.grη προκήρυξη για την εισαγωγή Ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Σε αυτήν αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα προσόντα εισαγωγής των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες υποβολής τους, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία. 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν Ηλεκτρονικά την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση από τη Δευτέρα 11/05/2020 έως και την Κυριακή 24/05/2020.

 

Ακολούθως, πρέπει να εκτυπώσουν, να υπογράψουν την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αφού θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής να την υποβάλουν ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία, μαζί με με πλήρη δικαιολογητικά, από τις ημερομηνίες από 11/05/2020 έως και 25/05/2020, στην Επιτροπή παραλαβής και ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής /Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).  Η Προκήρυξη...

 

 

 


Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

 

Εως 9 Απριλίου οι δηλώσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές – AstraTV

 Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα ΕΠΑ.Λ. Οι εξετάσεις για τα Επαγγελματικά Λύκεια αρχίζουν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ολοκληρώνονται την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020. Αναλυτικά το  Πρόγραμμα...

 


 

 

 Καθορισμός Σχολών και Τμημάτων πρόσβασης στην

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Πανεπιστήμιο Αθηνών: 48 Αίθουσες Τηλεμετάδοσης για εξ αποστάσεως ...

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με τις Σχολές και τα Τμήματα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ..

Το ΦΕΚ...

Σχολές Τομέα Πληροφορικής

Σχολές Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

Σχολές Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολές Τομέα Δομικών Έργων-Δομημένου Περιβάλλοντος

Κοινές σχολές όλων των Τομέων 


Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων
υποψηφίων Λιμενικού Σώματος
με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πανελλήνιες: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στο Λιμενικό ...

 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση σχετική με τον καθορισμό των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Περισσότερα...

 


Νέα Εξεταστέα Ύλη

Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.

Πανελλαδικές 2020: Αυτή είναι η εξεταστέα ύλη

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η νέα εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. Η Εγκύκλιος.... 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Τομέα Πληροφορικής 

Μαθήματα Τομέα Υγεία-Πρόνοιας-Ευεξίας
  


Υποβολή Αίτησης Δήλωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές

Εξετάσεις Αποφοίτων ΕΠΑΛ 2020

Ξεκινούν οι Αιτήσεις για τις Πανελλαδικές 2020 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2020 για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά Αίτηση - Δήλωση, από Δευτέρα 30 Μαρτίου μέχρι και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020, στο Λύκειο φοίτησής τους ή αν πρόκειται για απόφοιτους ΕΠΑΛ, στο ΕΠΑΛ αποφοίτησής τους ή στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ στον τόπο κατοικίας τουςΤο email του σχολείου μας είναι: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 Ο υποψήφιος πρέπει να κατεβάσει και να αποθηκεύσει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Λύκειο που φοιτά για ηλεκτρονική καταχώριση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (30 Μαρτίου ως 9 Απριλίου 2020). 
Για τους υποψηφίους (μαθητές/-τριες και αποφοίτους) με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση επισημαίνεται ότι μαζί με την αίτηση-δήλωση πρέπει να αποστείλλουν με e-mail και τα σχετικά δικαιολογητικά στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους, αφού τα έχουν σκανάρει ή φωτογραφίσει με κινητό τηλέφωνο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Αίτησης-Δήλωσης, δηλαδή μέχρι 9 Απριλίου 2020. Περισσότερα...
Αίτηση - Δήλωση
Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης


 

Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων ΕΠΑΛ σχολ. έτους 2019-20 

 

 

 

 

 Σχολικό Έτος 2017-18

  

 

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Σχετική εικόνα 

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2018 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 17  Σεπτεμβρίου 2018. 
Για την εγγραφή των επιτυχόντων θα λειτουργήσει και φέτος το σύστημα της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς την αναγκαιότητα κατάθεσης δικαιολογητικών και χωρίς να απαιτείται η μετάβαση των επιτυχόντων στις Σχολές και τα Τμήματα επιτυχίας τους. 
Η εγγραφή θα πραγματοποιείται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση   https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας  τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου, μετά τις 10:00 πμ.

 

 


Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ 2018

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μηχανογραφικο επαλ 2018

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2018 ξεκινούν από την Παρασκευή 22-6-2018 και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 16-7-2018.

 

Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μ.Δ. θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Παρασκευή 22 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

 

Με αυτόν τον προσωπικό κωδικό θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση   http://exams.it.minedu.gov.gr
να μελετούν το Μ.Δ. και σε πρώτο στάδιο να κάνουν κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση). 
Μετά την ολοκλήρωση της ανακοίνωσης των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα, όλοι οι υποψήφιοι στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση θα πρέπει να κλειδώσουν το τελικό τους μηχανογραφικό (επιλέγοντας ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗως και τη Δευτέρα 16-7-2018. 

 

 


Προκήρυξη Εισαγωγής στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Από τη Δευτέρα 11/6/2018 έως την Πέμπτη 12/7/2018, η κατάθεση των δικαιολογητικών για τους υποψήφιους της πρώτης γενικής κατηγορίας και έως την Πέμπτη 9/8/2018 για τους υποψηφίους της δεύτερης γενικής κατηγορίας.  

 

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη.  

 

Ηλεκτρονική Αίτηση  

 

 

 


Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019

 

Αποτέλεσμα εικόνας για πυροσβεστων

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος (www.fireservice.gr) από τη Δευτέρα 18/06/2018 έως και τη Δευτέρα 25/06/2018.
 Στη συνέχεια  οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής υποβολής (εις διπλούν) και να μεταβούν στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών, από την Τρίτη 19/06/2018 έως και την Τρίτη 26/06/2018 και από ώρα 08:00΄ έως ώρα 16:00΄ (συμπεριλαμβανομένου του Σαββατοκύριακου) για να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
 
Περισσότερα στην προκήρυξη.

 


 Μηχανογραφικό Δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2018

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μηχανογραφικο επαλ 2018

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το Μηχανογραφικό Δελτίο για τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. 2018, καθώς και για τους υποψηφίους με το 10% χωρίς νέα εξέταση. Περισσότερες πληροφορίες... 

 


 

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Εισαγωγή Σπουδαστών στις Σχολές  Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

 

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη που αφορά την εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές αξιωματικών και αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους υποψήφιους θα πρέπει να γίνει έως τις 6-6-2018 και ώρα 15:00 στα Αστυνομικά τμήματα του τόπου κατοικίας τους. Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

 

 


 

 

 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 983/20-3-18 η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά την "Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)  για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019".   

 

 

 


 

Καθορισμός Διδακτέας - Εξεταστέας Ύλης Πανελλαδικώς Εξεταζόμενων Μαθημάτων Γ' τάξης ΕΠΑΛ 2017-18


 

 

 


 

 

 

We have 79 guests and no members online