Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Σύγχρονης Εκπαίδευσης Webex ”.

WEBEXMEETINGS

 Στις 15/12/2022, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Χρήση της Διαδικτυακής Πλατφόρμας Σύγχρονης Εκπαίδευσης Webex” από τον Μαρκή Γεώργιο, εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου μας. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Webex αποτέλεσε βασικό μέσο διδασκαλίας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών των σχολείων κατά τη διάρκεια της εμφάνισης και εξάπλωσης του covid. Χρησιμοποιείται και σήμερα στην πλειοψηφία των επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών και στα διαδικτυακά σεμινάρια. 

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα μενού της πλατφόρμας με τα οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει πλήρως το εικονικό δωμάτιο. 

Επίσης παρουσιάστηκε η ενσωματωμένη εφαρμογή Polling του Webex με την οποία ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει και να πραγματοποιήσει στην εικονική τάξη πρόχειρα διαγωνίσματα τα αποτελέσματα των οποίων είναι άμεσα διαθέσιμα. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει ερωτηματολόγια όπως και ερωτήσεις για συλλογή στατιστικών από τους συμμετέχοντες σε διαδικτυακό σεμινάριο. 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου ήταν μεγάλη δείχνοντας το αμείωτο ενδιαφέρον τους για τη συγκεκριμένη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class για εκπαιδευτικούς”

e-taxi-logo 

Στις 28/11/2022, στα πλαίσια της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο "Χρήση της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης e-class για εκπαιδευτικούς” με παρουσιαστή τον κο Τίτη Άγγελο, εκπαιδευτικό Πληροφορικής του σχολείου μας. 

Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης e-class του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου είναι μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα που ξεφεύγει από μία απλή εφαρμογή συλλογής εκπαιδευτικού υλικού, παρέχοντας αξιοσημείωτες δυνατότητες αναβάθμισης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στους εκπαιδευτικούς που θα την επιλέξουν. 

 Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα διαθέσιμα εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης ενός μαθήματος όπως η εγγραφή χρηστών και η δημιουργία ομάδων. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνοπτική επίδειξη του τρόπου χρήσης των εργαλείων οργάνωσης και δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού όπως τα Έγγραφα, οι Ασκήσεις, η Τράπεζα ερωτήσεων, οι Εργασίες, η Γραμμή μάθησης και το Διαδραστικό περιεχόμενο. Επίσης, αναφέρθηκαν τρόποι αξιοποίησης εργαλείων επικοινωνίας της πλατφόρμας όπως οι Ανακοινώσεις, τα Μηνύματα και η Συζήτηση.

 Οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου με τη συμμετοχή τους στις ποικίλες δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης του σχολείου μας δείχνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον τους για οτιδήποτε μπορεί να τους βοηθήσει στο εκπαιδευτικό τους έργο. 

We have 80 guests and no members online