Ενδοσχολικά Προγράμματα

  

 Α/Α  ΤΙΤΛΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1 Το Δάσος
Νταβράζος - Τσιάντα - Ρούσση - Αδάμης - Παπαφίγκου-Κουμπαρούλης
2 Σχολεία, υπερασπιστές των παιδιών
Ξένου - Σταμέλου
3 Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου του σχολείου μας Μαρκής - Παπαθανασίου
4 Σχολική Διαμεσολάβηση
Σταμέλου - Ξένου - Δελημήτρου

We have 71 guests and no members online