ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

 Οι μαθητές που θα επιλέξουν τον συγκεκριμένο τομέα θα μπορούν να αποφοιτήσουν λαμβάνοντας πτυχίο μιας από τις επόμενες  ειδικότητες:

  α) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

  β) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

  γ) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

Α) Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

 

Ο τουρισμός αποτελεί το βασικότερο πυλώνα της ελληνικής οικονομίας σήμερα, με άριστες προοπτικές εξέλιξης, ενώ παράλληλα αφήνει ελεύθερο το πεδίο για ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε πλήθος επιλογών. 

 Σκοπός είναι η ανάδειξη ικανών στελεχών τουριστικών επιχειρήσεων, με άρτια επαγγελματική και τεχνική κατάρτιση. Οι ικανότητες που θα αποκτήσουν θα τους βοηθήσουν στην οργάνωση, τη διεύθυνση και τον έλεγχο των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον τουριστικό τομέα.

 Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους σε τομείς όπως:

 •  τουριστικά γραφεία
 •  γραφεία ταξιδίων
 • αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες
 • ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 •  κρουαζιερόπλοια
 •  κέντρα ψυχαγωγίας

 

 

Β) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

 

Η ραγδαία ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου, είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της παγκόσμιας διακίνησης εμπορευμάτων τα τελευταία 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, η διείσδυση των ασιατικών προϊόντων στις αναπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές συνέβαλε στην αύξηση κατά 381% του συνολικού όγκου του εμπορευματικού φορτίου. Σήμερα, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο παγκόσμιος κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας υπολογίζεται σε περίπου 5,4 τρισεκατομμύρια ευρώ ή 13,8 % του παγκόσμιου ΑΕΠ, ενώ οι λιμένες της Μεσογείου διαχειρίζονται το 9% της παγκόσμιας μεταφοράς εμπορευμάτων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 48% της ευρωπαϊκής αγοράς. Χαρακτηριστικό είναι ότι και η πλειοψηφία του διερχόμενου φορτίου (52%) που διακινείται μέσω του Σουέζ με κατεύθυνση προς τον Ευρωπαϊκό Βορρά καταλήγει σε λιμένες της Μεσογείου, ενώ από εκεί μεταφέρεται με άλλα μεταφορικά μέσα προς το Βορρά.

 

Στην Ελλάδα, ο κλάδος της εφοδιαστικής υπολογίζεται περίπου στο 10% του ΑΕΠ, ενώ υπάρχουν πολλές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του κλάδου καθώς δεν έχει αξιοποιηθεί πλήρως η δυναμική της χώρας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης (η μικρότερη απόσταση μεταξύ της Ευρώπης και της διώρυγας του Σουέζ).

 Το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει διπλή διάσταση (2 Πυλώνες):

 I. Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας έτσι ώστε ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο, τουρισμός, αγροτική παραγωγή κ.ά.).

 II. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της Ν.Α. Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (value-added services: αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ).

  Ο απόφοιτος  της νέας αυτής ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού», θα μπορεί να εργαστεί σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύγχρονα συστήματα εφοδιασμού με στόχο τη μείωση του κόστους και την ικανοποίηση των πελατών τους. Στις δραστηριότητες των αποφοίτων ανήκουν οι:

 •        Αποθήκευση προϊόντων
 •        Διακίνηση προϊόντων.
 •        Ροή πληροφοριών της εφοδιαστικής αλυσίδα.
 •        Συνεργασία με πελάτες και προμηθευτές.
 •        Ικανοποίηση στης ζήτησης σε συνδυασμό με μείωση του κόστους.

 

 

Γ)  Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

 

  Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος οικονομικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα:

 • Ως Λογιστής και ως υπάλληλος Λογιστικού γραφείου.
 •  Ως  Υπάλληλος Γραφείου.
 •  Ως Τραπεζικός Υπάλληλος.
 •       Ως Δημόσιος Υπάλληλος.
 •       Ως υπάλληλος χρηματιστηριακού γραφείου.
 •       Ως υπάλληλος ασφαλιστικού γραφείου.

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ΤΑΞΗΣ 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ

We have 77 guests and no members online