Γ΄  ΤΑΞΗ

 

Ομάδα προσανατολισμού:     Υγείας-Πρόνοιας και 

                                                  Αισθητικής Κομμωτικής                                                

 

Τομέας:                                      Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

 

Ειδικότητα:                                Βοηθός Νοσηλευτή

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ

 

 

 

 Υγιεινή

 

 

 

 Νοσηλευτική ΙΙ

 

 

2Θ + 10E

 

 Στοιχεία Παθολογίας

 

 

 

 Χειρουργική - Τεχνική Χειρουργείου 

 

 

 

 Στοιχεία Μαιευτικής - Γυναικολογίας

 

 

 2Θ 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


 

 

Τομέας:                                     Υγείας - Πρόνοιας

Ειδικότητα:                                Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ

 

 

 

  Υγιεινή

 

2Θ 

 

 

 Παιδαγωγικό Περιβάλλον Βρεφονηπιακού

 Σταθμού

 

 

 

 Λογοτεχνία Προσχολικής Ηλικίας

 

 

 

 Μουσικοκινητική Αγωγή

 

 

 

 

 Στοιχεία Γενικής και Εξελικτικής

 Ψυχολογίας

 

 

 

 Αγωγή Βρέφους και Νηπίου

 

 

2Θ + 2Ε

 

  

 Δημιουργική Απασχόληση στην

 Προσχολική Ηλικία ΙΙ

 

 

 

 

 

 

 

 Σύνολο

 

 

 23 ώρες


 

Τομέας:                                  Υγείας - Πρόνοιας

Ειδικότητα:                            Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ

 

 

 

 Υγιεινή

 

 

 

 Φυσικοθεραπεία

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Πρακτική Φυσικοθεραπεία

  

 

1Θ + 2Ε

 

 Κινησιολογία

 

 

 

 Μάλαξη

 

 

 

 Φυσικά Μέσα και Εφαρμογή τους

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες

 


 

 

Τομέας:                                  Υγείας - Πρόνοιας

Ειδικότητα:                            Βοηθός Ιατρικών- Βιολογικών Εργαστηρίων

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Ανατομία - Φυσιολογία ΙΙ 

 

 

 

 

 Υγιεινή

 

 

 

  Μικροβιολογία ΙΙ

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Αιματολογία 

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Κλινική Βιοχημεία

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Ανοσολογία

 

 

1Θ + 2Ε

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες

Γ'  ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                                      Πληροφορικής

Ειδικότητα:                                Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

 

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Θεωρία)

 

3Θ 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)

 

3Θ 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

2Ε 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών  Εφαρμογών

 

 

 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς

 

 

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

 

 

 

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

 

 

 Σύνολο

 

23 ώρες

 

  


 

Τομέας:                                      Πληροφορικής

Ειδικότητα:                                Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών  (Θεωρία)

 

 

3Θ 

 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Θεωρία)

 

 

 

 Προγραμματισμός Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 

 Δίκτυα Υπολογιστών (Εργαστήριο)

 

 

 

 Ειδικά Θέματα στο Υλικό και στα Δίκτυα  Υπολογιστών

 

 

 

Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστικών  Συστημάτων και Δικτυακών Υποδομών

 

 

 

 Πληροφοριακά Συστήματα σε Επιχειρήσεις  και  Οργανισμούς

 

 

 

 

 Εγκατάσταση, Διαχείριση και Συντήρηση 

Υπολογιστικών Συστημάτων

 

 

4Ε 

 

 Σύνολο

 

23 ώρες

 

 

 

 

 

   Γ' ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                 Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και

                              Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Ειδικότητα:           Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.

 

  Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

 

 

 

  Οικοδομική

 

 

 

  Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού και  

  Έργων Υποδομής

 

1Θ + 2Ε

 

 

  Εφαρμογές Γεωπληροφορικής  

 

  στα Τεχνικά Έργα

 

 

 

  Οργάνωση Τεχνικών Έργων

 

2Θ + 2Ε

 

 

  Σχέδιο Δομικών Έργων με  

 

   χρήση Η/Υ  ΙΙ

 

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ   Γ΄  ΤΑΞΗ

  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Νέα Ελληνικά

 

 

3

 

 Άλγεβρα

 

 

2

 

 Γεωμετρία

 

 

1

 

 Φυσική

 

 

2

 

 Χημεία

 

 

1

 

 Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των

 Η/ Υ

 

 

1

 

 Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

 

1

 

 Φυσική Αγωγή

 

 

1

 

 Σύνολο

 

 

 

12 ώρες

 

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

 

Τομέας:                                         Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ειδικότητα:                                   Γραφικών Τεχνών

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

 

 

  Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

  Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα 

 

 

 

  Γραφιστικές Εφαρμογές

 

 

 

  Τεχνολογία Εκτυπώσεων

 

 

1Θ + 3Ε

 

  Ψηφιακή Σχεδίαση Εντύπων

 

 

 4Ε 

 

 Γραμματογραφία

 

 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες

 

 


 

 

Τομέας:                                         Εφαρμοσμένων Τεχνών

 

Ειδικότητα:                                   Σχεδιασμού - Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων

 

 

 

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

 

 

 

 Τεχνολογία Υλικών

 

 

 

 Ελεύθερο Σχέδιο - Χρώμα 

 

 

 

 Ψηφιακή Σχεδίαση

 

 

 

 Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

 

 

 

 Διακοσμητική Σύνθεση -

 Τρισδιάστατη μακέτα

 

 

6Ε 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας

 

 

 

  Σύνολο

 

 

23 ώρες

 

 

We have 72 guests and no members online