Β΄  ΤΑΞΗ

 

Ομάδα Προσανατολισμού:    Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας:                                      Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα:                                Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων

                                                     Εφοδιασμού

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

 

 

3Θ + 2E

 

 Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 

 

 

3Θ + 2Ε

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2E

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού-  Εργατικού)

 

 

 

 

 Οικονομιά Μαθηματικά και Στατιστική

 

 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

2Θ 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


 

 

Τομέας:                                      Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα:                                Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον

                                                     Τουρισμό

           

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

 

 

 Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών  και Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

3Θ + 4Ε

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2Ε

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-  Εργατικού-Τουριστικού)

 

 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

 

 Γαλλικά ή Γερμανικά

 

 

2Θ 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


   

 

Τομέας:                                  Οικονομίας και Διοίκησης

Ειδικότητα:                             Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών

                                                   Υπηρεσιών

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2Ε

 

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

 

 

2Θ + 4Ε

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-  Εργατικού)

 

 

 

 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

 

 

 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (Excel) 

 

 

2Θ + 2Ε

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

2Θ 

 

Σύνολο

 

 

23 ώρες

We have 76 guests and no members online