Ευχαριστούμε θερμά Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας για την οικονομική προσφορά των 2.000 € προς αγορά εξοπλισμού για τα εργαστήρια Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πληροφορικής.

Τα εργαστήριά Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών, όντως απαρχαιωμένα τεχνολογικά, απαιτούσαν εκσυγχρονισμό με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας. Με την προσφερόμενη αναβάθμιση θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις σημερινές διδακτικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Επίσης ο Τομέας Πληροφορικής ενισχύεται σημαντικά με την αγορά ρομποτικού εξοπλισμού και θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ποιοτικά τους μαθητές και να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς με αξιώσεις.

Όπως γνωρίζετε ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι προαπαιτούμενο, αφενός μεν για τη σύνδεση θεωρίας-πράξης και αφετέρου για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών στις δεξιότητες που απαιτούν οι τομείς και γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία στην ψηφιακή εποχή.

Η συμβολή αυτή του Διευθύνοντα Σύμβουλου Εταιρείας αποδεικνύει την ευαισθησία του απέναντι στις μαθητικές κοινότητες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του σ’ αυτόν τον ευαίσθητο κρίκο της κοινωνίας μας.

Η εν λόγω εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες στη Δυτική Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και αδιάλειπτη προσαρμογή στα τελευταία μέσα τεχνολογίας και εξοπλισμού προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και έργων στον τομέα που δραστηριοποιείται. (Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιθυμεί να μην ανακοινωθεί τόσο το όνομα του όσο και της εταιρείας)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο της Δράσης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 το σχολείο μας πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα: 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ” 

το οποίο εισηγήθηκε ο Δ/ντής της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας , M.ed . Καζαντζής Χρήστος. 

Η παρουσίαση του θέματος έγινε με άρτια επιστημονικό τρόπο με την ανάλυση και ανάδειξη των κεντρικών βασικών αρχών της εκπαιδευτικής νομοθεσίας αποσκοπώντας στην εξοικείωση και ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. Ο κ. Καζαντζής Χρήστος ανέλυσε πρακτικά θέματα όπως αυτά προκύπτουν από τον Υπαλληλικό Κώδικα και αναφέρθηκε σε ειδικά θέματα του ΥΠΑΙΘ και ιδίως σ εκείνα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό και τον Σύλλογο διδασκόντων. 

Παρά το γεγονός ότι η γνώση της Νομοθεσίας προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διεκπεραίωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου και ενισχύει την αποτελεσματικότητα του Εκπαιδευτικού - Δημοσίου Υπαλλήλου, συχνά παρατηρείται ελλιπής ενημέρωση και κενά τα οποία ο κ. Καζαντζής ως βαθύς γνωστής της εκπαιδευτικής νομοθεσίας έδωσε τις  κατευθυντήριες γραμμές για οι οποίες, είμαι βέβαιος ,ότι θα, αποδειχθούν πολύτιμες στην διεκπεραίωση των καθηκόντων μας. 

Η παρουσίαση του θέματος στέφθηκε με επιτυχία τόσο από την ευρυμάθεια και το γνωστικό υπόβαθρο του ομιλητή καθώς και από το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η αθρόα συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. 

Κάντε κλικ  εδώ για την παρουσίαση του κ. Καζαντζή Χρήστου Δ/ντή της ΔΔΕ Αιτωλοακαρνανίας  

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ του 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου για τη ΜΑΘΗΤΕΙΑ 

Σας γνωρίζουμε ότι στις αρχές του νέου σχολικού έτους 2023-24, θα συνεχιστεί η εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας και το σχολείο μας προτίθεται να οργανώσει και να λειτουργήσει τμήματα Βοηθών Νοσηλευτών, Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Γραφικών Τεχνών και Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.  

Αναλυτικότερα θα εφαρμοστεί το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με διάρκεια ένα (1) σχολικό έτος και θα περιλαμβάνει: 

 1. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», μία (1) ημέρα την εβδομάδα στο εργαστηριακό μας κέντρο και

 2. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως επιμερισμένο κατ’ ελάχιστο σε τέσσερις (4) ημέρες.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι για να λειτουργήσει το τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (8) μαθητές. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευομένων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη .Το ποσό της επιδότησης προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού  Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από  την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης βαρύνεται με τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες  καταβάλλει μηνιαίως. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου . 

Επειδή θεωρούμε ότι ο θεσμός είναι πολύ σημαντικός τόσο για τη στήριξη αποφοίτων που μαστίζονται από ανεργία όσο και την οικονομία γενικότερα, οφείλουμε να τον στηρίξουμε παντοιοτρόπως ο καθένας από τη θέση του, γιατί οι εργαζόμενοι αφενός μεν θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και αφετέρου θα στηριχθούν οι επιχειρήσεις από επιδοτούμενο εργατικό δυναμικό. 

Τόσο οι Δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς που επιθυμούν να στηρίξουν για άλλη μια χρονιά τον θεσμό της μαθητείας, επενδύοντας στη βελτίωση των δεξιοτήτων των νέων που επέλεξαν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την αποτελεσματική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να συνδεθούν στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας στον σύνδεσμο:  

  https://e-mathiteia.minedu.gov.gr  

Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/04/2023 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/06/2023 και ώρα 23:59 στον παραπάνω ηλεκτρονικό ιστότοπο όπου θα υπάρχει αναρτημένος «Οδηγός για την υποβολή θέσεων Μαθητείας». Συγχρόνως θα λειτουργήσει helpdesk στο 2610 960361 μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφερόμενων θέσεων μαθητείας περιόδου 2023-2024.
Τονίζεται ότι η διαδικασία δεν δύναται να ολοκληρωθεί, εάν δεν καταχωριστούν οι ΑΔΑ όλων των απαραίτητων εγγράφων όπως ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Διευκρινίζεται ότι μόνο οι φορείς με πανελλαδική εμβέλεια θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Σύνδεσης της Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. με την Αγορά Εργασίας της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ.
και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. πριν προβούν στην ανωτέρω διαδικασία, έτσι ώστε να κατανεμηθούν και να καλυφθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προσφερόμενες θέσεις.  

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στα τηλ. 2103442323, 2103442803 και 2103442926 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε για περισσότερες πληροφορίες την ιστοσελίδα μας :  

  http://2epal-agrin.ait.sch.gr/index.php/en/apofoitoi-epal/mathiteia.

Κάντε κλικ εδώ για την εγκύκλιο (pdf).

 


 

Η έξυπνη πόλη που ονειρεύομαι

prosklisi2

Το 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου σε συνεργασία με τον Δήμο Αγρινίου και το Μουσικό Σχολείο Αγρινίου σας προσκαλεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 και ώρα 7:00 μμ , στην Γλυπτοθήκη Καπράλου, στην εκδήλωση με θέμα : " Η έξυπνη πόλη που ονειρεύομαι" .

 

Κεντρικός Ομιλητής: Παναγιώτης Κουστουμπάρδης

 

Δρ. Ρομποτικής/ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών Ομάδα Ρομποτικής, Τμ. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

 

Πρόσκληση (pdf)

Αφίσα (pdf)

Πρόγραμμα εκδήλωσης (pdf) 

Tο έργο υποστηρίχθηκε από το ΝΟΗΣΙΣ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ»» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

mnae-logo-1-

 

 


 

Ποτέ ξανά

Σήμερα 8/3/2023 ,με πρωτοβουλία των μαθητών 5ου ΓΕΛ Αγρινίου και 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου σχηματίστηκε στον κοινό αύλειο χώρο του συγκροτήματος, με τις τσάντες τους το μήνυμα «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ» για να εκφράσουν βουβά τα συναισθήματα τους με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28/02/2023.

diam 01

diam 02

diam 03

 


 

 

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς σε Τουρκία και Συρία

Το 2ο ΕΠΑ.Λ Αγρινίου θα ήθελε  να ευχαριστήσει δημόσια όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας που ανταποκρίθηκαν θετικά  και έσπευσαν να προσφέρουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους δοκιμαζόμενους, από το σεισμό, λαούς της Τουρκίας και της Συρίας.Τέτοιες ενέργειες βοηθούν ουσιαστικά και δείχνουν το ισχυρό αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Το υλικό που συγκεντρώθηκε έχει μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά Αγρινίου και θα αποσταλεί άμεσα στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας και της Συρίας με τη συνδρομή της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας. 

 


 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

tr1a

Με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ευαισθητοποίηση των νέων οδηγών ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας ανέλαβαν την πρωτοβουλία της διοργάνωσης ενημερωτικών εκδηλώσεων στα Λύκεια του Δήμου Αγρινίου. Η ενημέρωση στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε στις 13 /2/2023 από τον  Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας  Αγρινίου Α/Υ’ Αλέξιο Αντωνίου. Στους μαθητές της Γ τάξης μοιράστηκε ενημερωτικό φυλλάδιο για τους κανόνες του Κ.Ο.Κ. και αναλύθηκε η σημασία της αμυντικής οδήγησης, η τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. και η αξία χρήσης του προστατευτικού κράνους και της ζώνης ασφαλείας. 

tr2b

Τα τροχαία αποτελούν παγκοσμίως την πρώτη αιτία ακούσιου θανάτου από τραυματισμό. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο τραυματίζονται 30.000 άνθρωποι. Από αυτές τις περιπτώσεις οι 2000 είναι καταληκτικές. Μία σημαντική παράμετρος του προβλήματος των τραυματισμών από τροχαία, με ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων (40%) είναι μεταξύ 15-34 ετών. Δηλαδή πλήττεται κυρίως η πιο παραγωγική ηλικία της χώρας μας που αποτελεί το μέλλον και τις ελπίδες μας.

Σε κάθε σχολείο κληρώθηκε για έναν μαθητή ένα προστατευτικό κράνος προσφορά του Δήμου Αγρινίου. 

tr3a


 

Χορηγία 2.000 € για αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού στο 2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου

 

Ευχαριστούμε θερμά Διευθύνοντα Σύμβουλο Εταιρείας για την οικονομική προσφορά των 2.000 € προς αγορά εξοπλισμού για τα εργαστήρια Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πληροφορικής.

Τα εργαστήριά Δομικών Έργων – Εφαρμοσμένων Τεχνών, όντως απαρχαιωμένα τεχνολογικά, απαιτούσαν εκσυγχρονισμό με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας διδασκαλίας. Με την προσφερόμενη αναβάθμιση θα μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις σημερινές διδακτικές απαιτήσεις μιας σύγχρονης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Επίσης ο Τομέας Πληροφορικής ενισχύεται σημαντικά με την αγορά ρομποτικού εξοπλισμού και θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει ποιοτικά τους μαθητές και να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς με αξιώσεις.

Όπως γνωρίζετε ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι προαπαιτούμενο, αφενός μεν για τη σύνδεση θεωρίας-πράξης και αφετέρου για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών στις δεξιότητες που απαιτούν οι τομείς και γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία στην ψηφιακή εποχή.

Η συμβολή αυτή του Διευθύνοντα Σύμβουλου Εταιρείας αποδεικνύει την ευαισθησία του απέναντι στις μαθητικές κοινότητες, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή του σ’ αυτόν τον ευαίσθητο κρίκο της κοινωνίας μας.

Η εν λόγω εταιρεία είναι από τις μεγαλύτερες στη Δυτική Ελλάδα και χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό και αδιάλειπτη προσαρμογή στα τελευταία μέσα τεχνολογίας και εξοπλισμού προσφέροντας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και έργων στον τομέα που δραστηριοποιείται. (Ο Διευθύνων Σύμβουλος επιθυμεί να μην ανακοινωθεί τόσο το όνομα του όσο και της εταιρείας).

 


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ευχαριστούμε θερμά τον κο. Κωστούλα,

για την οικονομική προσφορά των 500 € για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού. Για πολλοστή φορά ο κος Κωστούλας αποδεικνύει εμπράκτως την πίστη του στο θεσμό της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα της επαγγελματικής, που αποτελεί μονόδρομο για τη διέξοδο από τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο τόπος μας.

Στα Επαγγελματικά Λύκεια ο εργαστηριακός εξοπλισμός είναι προαπαιτούμενο, αφενός μεν για τη σύνδεση θεωρίας-πράξης και αφετέρου για την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών στις δεξιότητες που απαιτεί ο τομέας Πληροφορικής και γενικότερα η εκπαιδευτική διαδικασία στην ψηφιακή εποχή.

Θα ήτανε παράλειψη να μην αναφερθούμε στο μεγαλείο του και ως άνθρωπο και ως ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναιτωλικός γράφοντας ανεξίτηλα ιστορικές σελίδες για την ομάδα μας και την πόλη μας.

 

Subcategories

 • Αρχική

   


  Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

  Βοηθός Νοσηλευτή 

  προσωρινός νοσηλευτή

   

We have 47 guests and no members online