Πρόγραμμα

 

 

 Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

 

 

 Πρόγραμμα ανά τμήμα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α΄ τάξη Ημερησίου ΕΠΑ.Λ

 

 Στην Α΄ Τάξη Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου διδάσκονται μαθήματα συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Οι μαθητές παρακολουθούν εννέα (09) μαθήματα κοινά για όλους, διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών, τρία (03) μαθήματα προσανατολισμού διάρκειας επτά (7) ωρών και τρία (3) μαθήματα επιλογής, διάρκειας έξι (6) ωρών, μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.

 

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής:

 

 Ι. Μαθήματα Γενικής Παιδείας

 

Μαθήματα

 

Ώρες

 

 

Νέα Ελληνικά

 

4

 

 

Θρησκευτικά

 

 

1

 

Ιστορία

 

 

1

 

 

Μαθηματικά

 

Άλγεβρα

 

 

3

 

Γεωμετρία

 

1

 

 

Φυσικές Επιστήμες

 

 

Φυσική

 

 

2

 

Χημεία

 

Βιολογία

 

 

1

 

1

 

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

 

2

 

Φυσική Αγωγή

 

 

2

 

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

 

 

2

 

Πληροφορική

 

 

2

 

Σύνολο

 

 

22

       

  

 

ΙΙ. Μαθήματα Προσανατολισμού

 

 

Ώρες

 

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία

 

 

2

 

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας

 

 

2

 

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

 

 

3

 

Σύνολο

 

 

7

 

 

ΙΙΙΙ) Μαθήματα Επιλογής

 

 

 

Ώρες

 

Αγωγή Υγείας

 

 

2

 

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου

 

 

 

Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής

 

 

2

 

Αρχές Οικονομίας

 

 

2

 

Βασικές Αρχές Σύνθεσης

 

 

 

Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη

 

 

2

 

Ναυτιλιακές Γνώσεις

 

 

2

 

Αρχές Μηχανολογίας

 

 

2

 

Σύνολο

 

 

6

 

We have 84 guests and no members online