Β΄  ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                                     Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

                                         

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Πρώτες Βοήθειες

 

 

2E

 

 Ανατομία-Φυσιολογία I

 

 

 

 Υγεία και Διατροφή

 

 

 

 Διαπροσωπικές Σχέσεις

 

 

 

 Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα

 

 

 

 Αγγλικά Τομέα

 

 

 2Θ 

 

 Ειδικό Μάθημα Α

 

 

5 (Θ+Ε)

 

 Ειδικό Μάθημα Β

 

5 (Θ+Ε)

 

 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


  

Οι μαθητές διδάσκονται δύο από τα παρακάτω ειδικά μαθήματα, ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του τομέα που λειτουργούν στο κάθε ΕΠΑ.Λ. στη Γ' τάξη.

 

Ειδικά Μαθήματα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Μικροβιολογία Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Νοσηλευτική Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

  Δημιουργική Απασχόληση στην 

  Προσχολική Ηλικία Ι

 

 

 

1Θ +4Ε

 

 Σύγχρονη Αισθητική Ι

 

 

1Θ +4Ε

 

 

 Εισαγωγή στη Φυσικοθεραπεία Ι

 

 

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι

 

 

 

 Οδοντοτεχνία Ι

 

 

1Θ + 4Ε

 

 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι

 

1Θ + 4Ε

 

 

 

 Ακτινοτεχνολογία I

 

1Θ + 4Ε

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διδασκαλία του δεύτερου ειδικού μαθήματος λόγω μη ύπαρξης σχετικού εργαστηρίου, τότε με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και την έγκριση του Συμβούλου Παιδαγωγικής Ευθύνης και της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι πέντε (5) ώρες του Ειδικού μαθήματος Β κατανέμονται ως εξής:

α) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Ανατομία-Φυσιολογία"

β) 1 ώρα (Θ) στο μάθημα "Πρώτες Βοήθειες"

γ) 1 ώρα (Ε) στο μάθημα "Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα" 

δ) 2 ώρες (1Θ+1Ε) στο ειδικό μάθημα Α, εκτός του μαθήματος "Βασικές Εφαρμογές Κομμωτικής Ι" που είναι αποκλειστικά εργαστηριακό (7Ε)

 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΥΕΞΙΑΣ 

Οι μαθητές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο τομέα στη Β τάξη, θα έχουν τη δυνατότητα να κατευθυνθούν στους επιμέρους τομείς Υγείας-Πρόνοιας ή Αισθητικής-Κομμωτικής στην Γ τάξη λαμβάνοντας εκτός από το απολυτήριο και το πτυχίο μιας από τις παρακάτω ειδικότητες.

 Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

      α) Βοηθός Νοσηλευτή

      β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

      γ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

      δ) Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

      ε) Αισθητικής Τέχνης

     στ) Κομμωτικής Τέχνης

Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις διαγωνιζόμενοι σε τέσσερα μαθήματα (δύο γενικής παιδείας και δύο μαθήματα ειδικότητας) για να διεκδικήσουν την είσοδό τους σε σχολές των ΑΕΙ που άπτονται του τομέα τους (Σχολές Υγείας-Πρόνοιας) όσο και σε κοινά τμήματα, όπως είναι οι Στρατιωτικές Σχολές, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, ΤΕΦΑΑ, Εμπορικού ΝαυτικούΕπίσης έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί με το απολυτήριό του στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

 

α) Βοηθός Νοσηλευτή

Ο Βοηθός Νοσηλευτή, εργάζεται κάτω από τις οδηγίες και εντολές του θεράποντα Ιατρού, του επικεφαλής Νοσηλευτή/τριας ή της Προϊσταμένης. Εφαρμόζει νοσηλευτικές τεχνικές για την πρόληψη, την προαγωγή και την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών. Συνήθως εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, αντιμετωπίζοντας κάποιες καταστάσεις που προϋποθέτουν ψυχική και σωματική αντοχή. Αντιμετωπίζει αρκετές φορές, όπως όλοι οι επαγγελματίες υγείας, ανθυγιεινές συνθήκες και επομένως πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας.

   SL.NOSIL

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας

Ο Βοηθός Νοσηλευτή μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό σε Νοσοκομεία, Ιδιωτικές Κλινικές, Μαιευτήρια, Ιδιωτικά Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Υγειονομικούς Σταθμούς, το ΕΚΑΒ, Παιδικές Κατασκηνώσεις, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας, Κέντρα Αποκατάστασης ΑΜΕΑ, στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Δήμων και ως ελεύθερος επαγγελματίας να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι υπό ιατρική παρακολούθηση. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται αρκετά θετικές λόγω της υψηλής ζήτησης του επαγγέλματος. 

Απαιτείται εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Εργαστήριο Νοσηλευτικής

 

β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά πάντοτε με την εποπτεία του βρεφονηπιοκόμου ή νηπιαγωγού:

 • παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας
 •      βοηθά την ολόπλευρη σωματική, ψυχική, λεκτική και κινητική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους
 •  φροντίζει παιδιά με ιδιαιτερότητες
 • εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο σχετικά με την ψυχαγωγία του παιδιού
 • παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις
 • συμπληρώνει την ατομική καρτέλα του παιδιού και κρατά αρχεία
 • δίνει συμβουλές στους γονείς ή κηδεμόνες του παιδιού

   Παιδικοί σταθμοί ΕΣΠΑ 2019: Η Αίτηση στα eetaa.gr - Τα ...

 Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: Ο βοηθός βρεφονηπιοκόμου μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

 •  σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
 •  σε μαιευτικές κλινικές
 •  κατασκηνώσεις
 •  κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού
 •  ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα βρεφών και παιδιών στο σπίτι.

Εργαστήριο Βρεφονηπιοκόμων

 

γ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Περιγραφή επαγγέλματος: Ο Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ασκεί ένα επάγγελμα, απαραίτητο για την αποκατάσταση ατόμων με κινητικά προβλήματα εκ γενετής ή επίκτητα μετά από ασθένειες και τραυματισμούς, Προβλήματα και κακώσεις του νευρικού συστήματος, προβλήματα και κακώσεις του μυοσκελετικού συστήματος, νευρολογικά προβλήματα παιδιών συγγενούς αιτιολογίας, αθλητικές κακώσεις.
Επιβλέπει και βοηθάει στη σωστή μεταφορά των ασθενών με κινητικά προβλήματα. εργάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες  και την επίβλεψη του Φυσικοθεραπευτή, εφαρμόζοντας  ειδικές τεχνικές και μεθόδους  αποκατάστασης των παθήσεων και τα απαραίτητα  μηχανήματα  και όργανα. Ακολουθεί το θεραπευτικό πλάνο που καθορίζει ο ιατρός σε συνεργασία με το Φυσικοθεραπευτή. 

  

 fys4   fys5
fys1 fys6

 Επαγγελματικές προοπτικές: Οι πτυχιούχοι Βοηθοί Φυσικοθεραπευτών μπορούν να εργάζονται σε ιδιωτικά φυσικοθεραπευτήρια, ιδρύματα αποθεραπείας και αποκατάστασης ατόμων με ειδικές κινητικές αναπηρίες, ΚΑΠΗ, υδροθεραπευτήρια ιαματικών πηγών, ειδικά κέντρα αποκατάστασης, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και  θεραπευτήρια που διαθέτουν ανάλογα τμήματα, αθλητικά κέντρα, Χώρους άθλησης, γυμναστήρια, ξενοδοχειακές μονάδες που διαθέτουν χώρους γυμναστικής και άθλησης, καθώς και χώρους συντήρησης της καλής φυσικής κατάστασης (Fitnessclub).

 

δ) Βοηθός Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων διενεργεί στο εργαστήριο τις εξετάσεις που βοηθούν το διαγνωστικό έργο του εργαστηριακού γιατρού και αυτό γίνεται πάντα με την επίβλεψη του τεχνολόγου ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων. Συγκεκριμένα, αναλύει τις ουσίες που στέλνουν στο εργαστήριο, τα νοσοκομεία ή τα ιατρεία, όπως αίμα, πτύελα, γαστρικό υγρό, ούρα, κολπικό επίχρισμα κ.ά. Εκτός, όμως, από τις αναλύσεις αυτών των ουσιών, ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων, κάνει στο εργαστήριό του και πειράματα εφαρμοσμένης χημείας, που βοηθούν στην πρόοδο των ερευνών της πυρηνικής και πειραματικής ιατρικής για την αντιμετώπιση ασθενειών και τη δημιουργία νέων φαρμάκων.
Πάντοτε με την καθοδήγηση των αποφοίτων ΤΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας ή των ιατρών μικροβιολόγων, αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των εξεταζόμενων στα εργαστήρια, παρασκευάζει τα απαραίτητα διαλύματα και θρεπτικά υλικά, γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των μηχανημάτων του εργαστηρίου, πραγματοποιεί αποστείρωση υλικών και εργαλείων, παραγγέλνει παραλαμβάνει και αποθηκεύει τα αναλώσιμα υλικά, γνωρίζει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, πραγματοποιεί μετρήσεις και τηρεί το ιατρικό απόρρητο.

Συνθήκες Εργασίας:Ο χώρος εργασίας του είναι συνήθως νοσοκομεία και κλινικές. Λόγω της ειδικής φύσης της εργασίας του, είναι αναγκαίο να παίρνει όλα τα μέτρα προστασίας που χρειάζονται για να προφυλάξει την υγεία του. Στο εργαστήριο υπάρχει πάντα γιατρός μικροβιολόγος ή κάποιος έμπειρος τεχνολόγος, ο οποίος ελέγχει αλλά και κατευθύνει, όταν χρειάζεται, την εργασία του. Ο βοηθός ιατρικών και βιολογικών επαγγελμάτων εργάζεται με κανονικό ωράριο, αλλά όπως σε όλα τα επαγγέλματα υγείας οι υπερωρίες είναι συχνές και αναπόφευκτες.

Σχετική εικόνα   Î‘ποτέλεσμα εικόνας για ιατρικων εργαστηριων

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας: Ο απόφοιτος της ειδικότητας με την ολοκλήρωση των σπουδών του μπορεί να εργαστεί, ως βοηθητικό προσωπικό στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε εργαστήρια μικροβιολογικά, βιοχημικά, αιματολογικά, ανοσολογικά, παθολογοανατομικά, κυτταρολογικά σε κέντρα αιμοδοσίας σε διαγνωστικά κέντρα με τις παραπάνω ειδικότητες σε φαρμακευτικές εταιρίες σε υπηρεσίες υγείας ή περιφερειακά κέντρα
Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι σχετικά καλές. Τα τελευταία χρόνια με τη δημιουργία νέων μονάδων νοσηλείας, κλινικών, νοσοκομείων, εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λπ. παρατηρείται μικρή αύξηση της ζήτησης των βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων στην αγορά εργασίας.

ε) Αισθητικής Τέχνης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής  με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτά, μπορεί να κάνει:

 Ειδικές περιποιήσεις προσώπου όπως: 

 1. Βαθύ και απλό καθαρισμό προσώπου(προετοιμασία δέρματος, απαλλαγή από νεκρά κύτταρα, βρωμιές).
 2. Ενυδάτωση προσώπου (με ειδικά προϊόντα όπως πήλινγκ, μάσκες, κρέμες ειδικές για κάθε τύπο και κατάσταση δέρματος, όπως κανονικό, μικτό, ξηρό, λιπαρό δέρμα, ευαίσθητο, αφυδατωμένο).
 3. Αντιγηραντικές θεραπείες (χρήση μηχανημάτων και καλλυντικών προ?όντων για λείανση ρυτίδων).
 4. Μάλαξη προσώπου(για καλύτερη κυκλοφορία αίματος, και καλύτερη απορρόφηση προ?όντων, υπάρχουν διάφορα είδη όπως: ηρεμιστική, λεμφική κ.α.).
 5. Θεραπείες ακμής, αντιμετώπισης τριχοφυΐας,δυσχρωμιών(πανάδων).
 6. Μακιγιάζ (πρωινό, απογευματινό, βραδυνό, νύφης, μόνιμο μακιγιάζ, όπως μόνιμο μακιγιάζ φρυδιών).

 Ειδικές περιποιήσεις σώματος όπως: 

 1. Περιποιήσεις αδυνατίσματος, κυτταρίτιδας, σύσφιξης με χρήση μηχανημάτων, καλλυντικών και μάλαξης (ουσιαστικά ο στόχος είναι η βελτίωση της γραμμής του σώματος, η αποβολή άχρηστων ουσιών και το σφίξιμο των μυών).
 2. Αποτρίχωση (μεγάλης χρονικής διάρκειας, ή μόνιμης, με χρήση κεριού, χαλάουας, μηχανήματος ριζικής αποτρίχωσης ή Laser).
 3. Μάλαξη σώματος (μπορεί να είναι κυτταρίτιδας, αδυνατίσματος, χαλάρωσης, αντι-στρές κ.α.
 4. Περιποιήσεις άκρων (χεριών, ποδιών) -διδάσκεται στις Επαγγελματικές Σχολές Αισθητικής και όχι στα ΤΕΙ Αισθητικής- και αφορά το μανικιούρ, προσθετική νυχιών, καλλιτεχνικές δημιουργίες στα νύχια, μάλαξη και περιποιήσεις ενυδάτωσης, θεραπείες ονυχοφαγίας, πεντικιούρ, κ.α.).

   

Επαγγελματικές προοπτικές:

 Οι πτυχιούχοι Αισθητικοί μπορούν να εργαστούν ως :

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους ινστιτούτο (από ΤΕΙ Αισθητικής).
 • Ως υπάλληλοι σε: ινστιτούτα Αισθητικής (με προοπτικές εξέλιξης π.χ. υπεύθυνη προσώπου, υπεύθυνη πωλήσεων και ανώτερο διοικητικό ?διευθυντικό στέλεχος), σε φαρμακεία, σε καταστήματα καλλυντικών ως σύμβουλοι ομορφιάς, σε βιομηχανίες καλλυντικών προ?όντων ως υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, σε εταιρείες μηχανημάτων Αισθητικής ως αντιπρόσωποι.
 • Ως βοηθοί σε χημικά εργαστήρια καλλυντικών.
 • Ως μακιγιέρ (θεάτρου, κινηματογράφου, τηλεόρασης).
 • Ως εκπαιδευτικοί σε σχολές Αισθητικής.
 • Σε γυμναστήρια.

 Δεν απαιτείται άδεια μακιγιέρ, επίσης δεν απαιτείται άδεια ως βοηθητικό προσωπικό σε μονάδες αισθητικής.

 

 

στ) Κομμωτικής Τέχνης

Ο ειδικός της κομμωτικής τέχνης προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την περιποίηση και κόμμωση των μαλλιών των πελατών του.  Ασχολείται με το χτένισμα, το κούρεμα, τη βαφή και γενικότερα την υγιεινή των μαλλιών. Μπορεί να ασχοληθεί με γυναικεία, ανδρική ή παιδική κόμμωση.

Για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού απαιτείται σωματική αντοχή, κοινωνικότητα, δημιουργική διάθεση και δεξιοτεχνία. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες καθώς τα ωράρια είναι εξαντλητικά και οι ώρες ορθοστασίας πολλές, όμως τα έσοδα είναι αρκετά και η προσωπική ικανοποίηση από το αποτέλεσμα της δουλειάς συνεχής.

   

Ο τίτλος σπουδών προσφέρει δυνατότητα απασχόλησης ως:

 • υπάλληλος σε κομμωτήρια, κουρεία, καταστήματα πώλησης καλλυντικών ειδών

 • ως τεχνικός σύμβουλος / εκπαιδευτής

Απαιτείται εξάμηνη πρακτική άσκηση.

Παρουσίαση Τομέα...

 

ΩΡΟΛΟΓΙO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΤΑΞΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ  ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

 

We have 83 guests and no members online