Σχολικό Έτος 2022-23

 

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022 - 23, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

 


 

 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

 


 

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23 

 


Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023 

 

 


Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2022- 23

 


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.,τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022-2023

 

 


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου» της Α' τάξης ΕΠΑ.Λ., τα Τεχνολογικά-Επαγγελματικά μαθήματα του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού της Β' τάξης ΕΠΑ.Λ. και τα μαθήματα ειδικότητας της Ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχ. έτος 2022- 2

 

 


Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

 


Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2022-2023

 

 Διδακτέα-Εξεταστέα Ύλη των Πανελλαδικών Εξεταζόμενων Μαθημάτων 2022-23 των Τομέων μας  

 


 

Σχολικό Έτος 2021-22

 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ., των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικότητας των Eιδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022  

 


Τράπεζα Θεμάτων: Η εξεταστέα ύλη και τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 

Τράπεζα θεμάτων: Στη δημοσιότητα τα θέματα για τα μαθήματα της Α' Λυκείου |  in.gr

 

Καθορίστηκαν, με απόφαση της υπουργού Παιδείας Ν. Κεραμέως, η εξεταστέα ύλη και τα «Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα, στα οποία θα διαγωνιστούν οι μαθητές της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στις προαγωγικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας,  κατά το τρέχον σχολικό  έτος 2021-2022. Η απόφαση...

 

 

 


Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας  Μαθημάτων 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Archives - diodos.edu.gr  

 

 

Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022

  

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2021-2022

 

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ.

 

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α, B και Γ τάξης

 

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας των τεχνολογικών μαθημάτων Β και Γ τάξης του Τομέα Πληροφορικής 

  

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα Επιλογής «Βασικές Αρχές Σύνθεσης» της Α΄ τάξης και μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Β΄ και Γ' τάξης ΕΠΑ.Λ.  

 

Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος  Αρχές Γραμμικού Σχεδίου Α τάξης και μαθημάτων του Τομέα Δομικών Έργων

 

Ύλη Πανελλαδικών Μαθημάτων 

 

 


Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας  Μαθημάτων 2020-2021

 

Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα της Α ́ και Β ́ τάξης των ΕΠΑ.Λ. λόγω πανδημίας

 

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) των μαθημάτων Επιλογής της Α ́ τάξης και των τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων της Β ́ τάξης των Τομέων (α) Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, (β) Μηχανολογίας και (γ) Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ., εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.  Οι οδηγίες ...

 

Οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης διαρκούσης της πανδημίας (Covid-19) εργαστηριακών μαθημάτων, μαθημάτων Επιλογής της Α΄ τάξης, μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ και Β΄ τάξης του Τομέα Πληροφορικής και τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων Τομέων της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Περισσότερα...

 


  

Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020-2021

  

Σε εγκύκλιο της γενικής γραμματέως του υπουργείου Παιδείας κ.Αν.Γκίκα που εστάλη σήμερα στα σχολεία, αναφέρεται ότι  σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 11916/12-11-2020 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του τα έγγραφα που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021, όπως εκδόθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του ΙΕΠ. Περισσότερα...
 

 


 

Γραπτώς Εξεταζόμενα Μαθήματα Α τάξης ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων  

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζομένων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Α΄ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων Λυκείων στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111). Το ΦΕΚ

 Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Γενικής Παιδείας Α τάξης (Ν. Ελληνικά, Ιστορία, Φυσική, Χημεία)

 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Β και Γ τάξης του Τομέα Πληροφορικής

 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α, Β και Γ τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Προσανατολισμού Α τάξης 

 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος  Αρχές Γραμμικού Σχεδίου Α τάξης 

 

 

 

We have 89 guests and no members online