Λιμενικό Σώμα

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

Ο λιμενικός εντάσσεται στα Σώματα Ασφαλείας και έχει ως καθήκον τη φύλαξη των ακτών, την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων της χώρας και τον έλεγχο των πλοίων και σκαφών.
Περιγραφή: Βασικό έργο του λιμενικού είναι η αστυνόμευση των χωρικών υδάτων, των λιμένων και των ακτών της χώρας. Ο λιμενικός είναι υπεύθυνος επίσης για τον έλεγχο των πλοίων, την εκπαίδευση στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού, τη διάσωση ναυαγών, την ασφάλεια των ταξιδιωτών και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος από τη ρύπανση.

Προϋποθέσεις άσκησης: Όλοι οι λιμενικοί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την αγγλική ή και άλλη ξένη γλώσσα, να μην έχουν υπερβεί συγκεκριμένα όρια ηλικίας και να έχουν λευκό ποινικό μητρώο.

Εκπαίδευση: Οι αξιωματικοί του Λιμενικού Σώματος είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημιακής ή πολυτεχνικής σχολής, ή έχουν πτυχίο από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Δίπλωμα Πλοιάρχου-Μηχανικού Γ΄ τάξεως) και στη συνέχεια εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Αξιωματικών του Λ.Σ.
Οι υποψήφιοι υπαξιωματικοί και λιμενοφύλακες για να εισαχθούν στο Σώμα απαιτείται να έχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και απολυτήριο στρατού. Η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, καθώς και το πτυχίο από Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι, διευκολύνουν την εισαγωγή τους στις Σχολές Δοκίμων Υπαξιωματικών και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, αφού η εισαγωγή γίνεται με μόρια. Οι σπουδές σε ναυτικά λύκεια, σε Τ.Ε.Ε, οι σπουδές στην πληροφορική, τη μουσική και τα πτυχία ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, δίνουν πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες υποψηφίων στις σχολές Δοκίμων Υ/Ξ -Λ/Φ .
Τόσο για τους αξιωματικούς όσο και για τους υπαξιωματικούς ισχύει ότι πρέπει να αποφοιτήσουν επιτυχώς από τις παραγωγικές σχολές του Λιμενικού Σώματος και να ορκιστούν αξιωματικοί-υπαξιωματικοί ή λιμενοφύλακες. Οι λιμενοφύλακες και υπαξιωματικοί, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν τα προβλεπόμενα προσόντα, μπορούν να μετέχουν στους διαγωνισμούς για εισαγωγή στις ανώτερες σχολές υπαξιωματικών και αξιωματικών αντίστοιχα .

Σπουδαιότητα: Ο λιμενικός χρειάζεται να διαθέτει δυναμισμό, θάρρος στην αντιμετώπιση κινδύνων, πειθαρχία, ευσυνειδησία, υπομονή, κοινωνική δεξιότητα για την καθημερινή συνδιαλλαγή με διάφορα άτομα, ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού, αντοχή, καλή σωματική και φυσική κατάσταση. Απαιτούνται ακόμη, ικανότητες αντίληψης χώρου, διαίσθησης και πρόβλεψης καταστάσεων, επιδεξιότητα στη χρήση εξοπλισμού και μηχανών και τεχνικές γνώσεις.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος μπορούν να εργαστούν στα λιμεναρχεία, στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στα προξενικά λιμεναρχεία στο εξωτερικό, ως προξενικοί λιμενάρχες ή υπολιμενάρχες, για την εξυπηρέτηση-έλεγχο των πλοίων με ελληνική σημαία και των Ελλήνων ναυτικών .

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο λιμενικός εργάζεται είτε ατομικά, είτε ομαδικά, ανάλογα με τα καθήκοντα που του ανατίθενται από τους ανωτέρους του. Συχνά η δουλειά του χαρακτηρίζεται από άγχος εξαιτίας των πολλών καθηκόντων.
Ανάλογα με τη φύση και το είδος της αποστολής τους, οι λιμενικοί εργάζονται με βάρδιες σε γραφεία με καλές συνθήκες, ή σε ανοιχτούς χώρους, όπου αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων των περιπτώσεων, ή των καιρικών συνθηκών. Ακολουθούν τυπικό ωράριο εργασίας, αλλά συχνά υπάρχει υπερωριακή απασχόληση κατά τις αργίες, ή τις περιόδους όπου υπάρχει αυξημένη κίνηση.
Περισσότερες Πληροφορίες για προκηρύξεις πατήστε εδώ