Αστυνομικές σχολές

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

 

Ο αστυνομικός υπηρετεί στα σώματα ασφαλείας και ασχολείται με την τήρηση της τάξης, την αστυνόμευση δρόμων και περιοχών, την προστασία των πολιτών, καθώς και με την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.
Έργο του αστυνομικού είναι η διαφύλαξη της έννομης τάξης και η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.
Όσοι υπηρετούν στην Τροχαία, ρυθμίζουν την ομαλή και ασφαλή κίνηση των οχημάτων στους δρόμους, ελέγχουν τους παραβάτες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και εκδίδουν κλήσεις για όσους τον παραβιάζουν, διευκολύνουν οδηγούς και πεζούς για την ασφαλή τους μετακίνηση στους δρόμους ή τη μεταφορά τραυματιών και προσφέρουν κάθε είδους αναγκαία οδική βοήθεια.
Οι μεταθέσεις των αστυνομικών εξαρτώνται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και γίνονται με βάση ένα σύστημα μορίων ή είναι αναγκαστικές για πειθαρχικά παραπτώματα. Για τις προαγωγές, αξιολογούνται η επαγγελματική κατάρτιση, η διοικητική ικανότητα, το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα, το ήθος και η διαγωγή, τα ψυχικά και σωματικά προσόντα, οι υπηρεσιακές σχέσεις, οι σχέσεις με τους πολίτες και τις αρχές και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Εκπαίδευση: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα, πρέπει να έχει αποφοιτήσει από το λύκειο, να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό μορίων στις Γενικές Εξετάσεις και να έχει λάβει μέρος στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχοτεχνικές, υγειονομικές και αθλητικές δοκιμασίες) για να εισαχθεί στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, δηλαδή στη Σχολή Αστυφυλάκων ή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Η Σχολή Αστυφυλάκων θεωρείται ισότιμη με Τ.Ε.Ι., ενώ η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισοδύναμη με Α.Ε.Ι. και σε αυτήν εισάγονται τόσο πολίτες, όσο και κατώτεροι αστυνομικοί.
Σπουδαιότητα: Για να γίνει κανείς αστυνομικός πρέπει να διαθέτει ήθος, δυναμισμό και θάρρος, επιβλητικότητα, ευστροφία και αντίληψη, κοινωνική επιδεξιότητα, παρατηρητικότητα, πειθαρχία, συνέπεια και ψυχραιμία. Θα πρέπει να είναι σωματικά και ψυχικά υγιής, με καλή σωματική διάπλαση και αντοχή.
Ακόμη, πρέπει να διαθέτει ικανότητα ταχείας αντίδρασης σε απρόβλεπτες καταστάσεις και να διακατέχεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι αστυνομικοί μπορούν να απασχοληθούν μόνο στο δημόσιο ως υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Υπηρετούν στα διάφορα αστυνομικά τμήματα, στις κατά τόπους υπηρεσίες ασφαλείας, στα τμήματα τροχαίας, αγορανομίας, στις ειδικές υπηρεσίες δίωξης εγκληματικότητας, στις υπηρεσίες μέτρων τάξης Υ.Μ.Ε.Τ και Μ.Α.Τ., στα μεταβατικά αποσπάσματα, στην υπηρεσία εναέριων μέσων.

Επαγγελματικές συνθήκες: Το επάγγελμα του αστυνομικού είναι ιδιαίτερα δύσκολο και συνεπάγεται ευθύνη και άγχος. Οι συνθήκες εργασίας ποικίλουν ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία κάθε φορά εργάζεται ο αστυνομικός. Γενικά, θεωρούνται δύσκολες και συχνά επικίνδυνες, ιδίως όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση του κοινού εγκλήματος. Οι αστυνομικοί εργάζονται σε βάρδιες, ημέρα και νύχτα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμη και σε ημέρες αργίας ή εορτών. Οι υπερωρίες είναι υποχρεωτικές, όπως επίσης και οι έκτακτες μετακινήσεις για υπηρεσία, σύμφωνα με τις εντολές των ανωτέρων.

Οι αστυνομικοί εργάζονται είτε σε εσωτερικούς χώρους (αστυνομικές και δημόσιες υπηρεσίες, πρεσβείες, τράπεζες, εφορίες, δημόσια ταμεία), είτε σε εξωτερικούς (αστυνόμευση περιοχών, γηπέδων, ανοιχτών χώρων, οδικού δικτύου).


Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας