Κολλέγια

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

colleges

Κολλέγια είναι εκείνα τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, που προσφέρουν εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου μετά από αναγνώριση ? πιστοποίηση από ένα ξένο Πανεπιστήμιο.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων (δηλαδή των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Συνεργαζομένων με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού), ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998. Μέλη του Συνδέσμου είναι εκείνα τα εκπαιδευτήρια τα οποία έχουν συνεργασίες με πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφ' όσον αυτές οι συνεργασίες έχουν σαν αποτέλεσμα την χορήγηση διπλωμάτων ή πτυχίων των ξένων πανεπιστημίων στους Έλληνες σπουδαστές μετά από διετή έως τετραετή φοίτηση στην Ελλάδα.

Στην χώρα μας λειτουργούν ακόμη Κολλέγια τα οποία έχουν συνεργασίες με άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Βρετανικά, Γαλλικά κλπ) τα οποία δεν είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων είτε από δική τους επιλογή είτε γιατί κάποια από αυτά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια προκειμένου να εγγραφούν στον Σύλλογο μας. Επίσης υπάρχουν και τα Κολλέγια τα οποία έχουν Αμερικανικές συνεργασίες.

Σήμερα τα αναγνωρισμένα κολλέγια παρέχουν υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών τόσο σε προπτυχιακό επίπεδο (Bachelor) όσο και σε μεταπτυχιακό (Masters) μέσο συνεργασιών με γνωστά και έγκυρα πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και της Ευρώπης γενικότερα.
Με κατώτερη διάρκεια σπουδών τα 3 χρόνια για Bachelor και 1 χρόνο για Master τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών απονέμουν ανταγωνιστικά πτυχία για την Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και αποτελούν διαβατήριο για όσους επιθυμούν περεταίρω σπουδές στο εξωτερικό.
Οι κυριότερες ειδικότητες που προσφέρονται αυτή την στιγμή από αναγνωρισμένα κολλέγια, όπως καταγράφονται από το Edu.Direct College Guide 2011 είναι οι εξής:
1. Accounting & Finance (Λογιστική και Οικονομικά)
2. Arts & Design
3. Business (Διοίκηση Επιχειρήσεων)
4. Communication & Media studies (Επικοινωνίας και ΜΜΕ)
5. Computer Science (Επιστήμης Πληροφορικής)
6. Economics(Οικονομικά)
7. Education(Εκπαίδευση)
8. Health (Παραϊατρικά επαγγέλματα)
9. Humanities (Ανθρωπιστικών Επιστήμων)
10. Law (Νομικής)
11. Politics & IR (Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων)
12. Psychology (Ψυχολογίας)
13. Sociology (Κοινωνιολογίας)
14. Tourism (Τουριστικά)

Τα πλεονεκτήματα απόκτησης πτυχίου από ένα κολλέγιο σήμερα, είναι πολλά και ίσως ισάξια με τις σπουδές εξολοκλήρου στην Αγγλία ή σε άλλη ευρωπαϊκή χωρά.
Ποιά κολλέγια έχουν πάρει άδεια λειτουργιάς από το Υπουργείο Παιδείας για το 2011-12; Διαβάστε εδώ...

 

Λίστα κολλεγίων

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ