Ακαδημίες εμπορικού ναυτικού

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

 

navy

Οι σχολές του Εμπορικού Ναυτικού προσελκύουν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών. Μάλιστα παρατηρείται αύξηση της ζήτησης των σχολών πλοιάρχων και μηχανικών. Οι περισσότεροι υποψήφιοι δηλώνουν τις εν λόγω σχολές λόγω των υψηλών απολαβών άλλα και της περιορισμένης ανεργίας συγκριτικά με άλλους κλάδους.

Βέβαια η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική καθώς σε πρόσφατη έρευνα αποδεικνύεται ότι η ανεργία χτυπά και τα πληρώματα του Εμπορικού Ναυτικού.

Παρόλα αυτά οι σχολές αποτελούν μια καλή επιλογή αν λάβουμε υπόψη μας τη μεγάλη ναυτική παράδοση και τον πολυάριθμο εμπορικό στόλο της Ελλάδας.
Όσοι μαθητές επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να γνωρίζουν ότι απαιτείται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από διαδικασίες που ορίζονται στην προκήρυξη που εκδόθηκε πριν λίγες μέρες. Ακολούθως παρουσιάζουμε βασικά σημεία της:
 
Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για τις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν είτε μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων είτε εκτός των Πανελληνίων εξετάσεων.

Προσόντα υποψηφίων
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις προκειμένου να εισαχθούν στο τμήμα πλοιάρχων ή μηχανικών. Αυτά συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Απολυτήριο Λυκείου.
  • Ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι σε μητρώα αρρένων ή Δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας
  • Να μην υπερβαίνουν το 27ο έτος της ηλικίας
  • Να είναι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αρμόδια υγειονομικής επιτροπής, ικανοί σωματικά και πνευματικά για το ναυτικό επάγγελμα.
  • Να μην έχουν τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

 

Περιοχές σχολών Εμπορικού Ναυτικού
Οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό τους δελτίο θα διαπιστώσουν ότι τόσο στις σχολές πλοιάρχων όσο και στις σχολές των μηχανικών δεν αναγράφεται η περιοχή της σχολής. Η επιλογή της περιοχής γίνεται μέσα από το ειδικό έντυπο-αίτηση που θα καταθέσουν στις σχολές. Οι περιοχές όπου λειτουργούν τμήματα είναι οι ακόλουθες:

 

Πλοίαρχοι Μηχανικοί
1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1. ΑΣΠΡΟΠΥΡΟΥ
2. ΗΠΕΙΡΟΥ 2. ΚΡΗΤΗΣ
3. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. ΚΡΗΤΗΣ 4. ΧΙΟΥ
5. ΚΥΜΗΣ  
6. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
7. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ  
8. ΣΥΡΟΥ  
9. ΥΔΡΑΣ  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ