ΓΕΛ

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

  • Η φοίτηση στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο διαρκεί 3 χρόνια.
  • Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής, ανάλογα με την Τάξη και την Ομάδα Προσανατολισμού.

Η Α Λυκείου θεωρείται τάξη αποκλειστικά Γενικής Παιδείας στην οποία εφαρμόζεται Πρόγραμμα Μαθημάτων 35 ωρών.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(33 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Επιλογής

(2 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα (9 ώρες)

- Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (5 ώρες)

- Νέα Ελληνική Γλώσσα      

   (2 ώρες)

- Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

   (2 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Άλγεβρα (3 ώρες)

Γεωμετρία (2 ώρες)

Εφαρμογές Πληροφορικής

Φυσικές Επιστήμες

     (6 ώρες)

Φυσική    (2 ώρες)

Χημεία    (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Πολιτική Παιδεία

 (ενιαίο 3 ώρες)

Οικονομία

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου

Κοινωνιολογία

Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών πόρων

Ιστορία ( 2 ώρες)

Ξένη γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Καλλιτεχνική Παιδεία

Θρησκευτικά  (2 ώρες)

Φυσική αγωγή  (2 ώρες)

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

Ερευνητική εργασία  (2 ώρες)

 

 

 

Στη Β Λυκείου τα μαθήματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (30 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού (5 ώρες).
Οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά τα 11 μαθήματα γενικής παιδείας, καθώς και τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε μια από τις δυο ομάδες προσανατολισμού που επιλέγουν. Αναλυτικά τα μαθήματα είναι:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(30 ώρες την εβδομάδα)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμών

(5 ώρες την εβδομάδα)

Ελληνική Γλώσσα

     (6 ώρες)

-Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Γλώσσα     (2 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Μαθηματικά (5 ώρες)

Άλγεβρα      (3 ώρες)

Γεωμετρία   (2 ώρες)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ομάδα Προσανατολισμού Θεωρητικών Σπουδών

Φυσικές Επιστήμες

         (6 ώρες)

Φυσική    (2 ώρες)

Χημεία   (2 ώρες)

Βιολογία (2 ώρες)

Πολιτική Παιδεία

 (ενιαίο 2 ώρες)

Οικονομία

Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου

Κοινωνιολογία

Φυσική (3 ώρες)

Αρχαία Ελληνικά

(2 ώρες)

Ιστορία ( 2 ώρες)

Ξένη Γλώσσα (2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Θρησκευτικά (2 ώρες)

Φυσική αγωγή (2 ώρες)

Μαθηματικά (2 ώρες)

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

(2 ώρες)

Ερευνητική εργασία (2 ώρες)

Φιλοσοφία (2 ώρες)

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)

 

Τα μαθήματα της Γ Λυκείου χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα μαθήματα Γενικής Παιδείας (14 ώρες) και τα μαθήματα της Ομάδας προσανατολισμού (20 ώρες) ανάλογα με το επιστημονικό Πεδίο Εξειδίκευσης (Ε.Π.Ε.)

Τα μαθήματα γενικής παιδείας είναι κοινά για τους μαθητές ενώ από τις ομάδες προσανατολισμού οι μαθητές επιλέγουν μια ομάδα από τις τρεις και διδάσκονται τα αντίστοιχα μαθήματα καθώς και ένα επιστημονικό πεδίο εξειδίκευσης που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα Επιστημονικά Πεδία Σχολών και Τμημάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Αναλυτικά, τα μαθήματα για την Τρίτη τάξη του γενικού Λυκείου είναι τα ακόλουθα:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

(14 ώρες)

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμών (20 ώρες)

Νέα Ελληνική Γλώσσα

 (6 ώρες)

-Ελληνική Γλώσσα

(4 ώρες)

-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (2 ώρες)

Ιστορία

(2 ώρες)

Ομάδα Ανθρωπιστικών, Νομικών Σπουδών

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών και Παιδαγωγικών Σπουδών

Ξένη Γλώσσα

(2 ώρες)

Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά

Θρησκευτικά

(1 ώρα)

Ε.Π.Ε Ανθρωπιστικών Επιστημών

Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών

Ε.Π.Ε. Επιστημών Υγείας

Ε.Π.Ε.

Οικονομίας, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών

Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών Σπουδών

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

(2 ώρες)

Φυσική Αγωγή

(1 ώρα)

Αρχαία Ελληνικά (10 ώρες)

Φυσική

(6 ώρες)

Φυσική

(6 ώρες)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (8)

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (8)

 

Λατινικά (4 ώρες)

Μαθηματικά (8 ώρες)

Βιολογία

(8 ώρες)

Αρχές Οικονομικών Επιστημών

(6 ώρες)

Αρχές Φυσικών Επιστημών

(6 ώρες)

 

Ιστορία (6 ώρες)

Χημεία

(6 ώρες)

Χημεία

(6 ώρες)

Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

(6 ώρες)

Ιστορία

(6 ώρες)

 

Σε όλες τις τάξεις του Γενικού λυκείου γίνονται ενδοσχολικές εξετάσεις προκειμένου να προαχθούν οι μαθητές από τη μια τάξη στην άλλη και να λάβουν απολυτήριο Γενικού Λυκείου.
Οι εξετάσεις αυτές περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός από την Ερευνητική Εργασία και την Φυσική Αγωγή. Τα θέματα είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου και ορίζονται κατά ποσοστό 50% με κλήρωση, από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά ποσοστό 50% από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

Στο τέλος του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου μπορείς να αποκτήσεις Απολυτήριο Γενικού Λυκείου έπειτα από Ενδοσχολικές ή Πανελλαδικές Εξετάσεις