Ειδικές σχολές

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο