Πληροφορίες

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

Αφορμή για την δημιουργία του συγκεκριμένου ιστότοπου στάθηκαν οι απορίες μαθητών γύρω από την επαγγελματική τους αποκατάσταση τελειώνοντας το ΕΠΑΛ και εφόσον δεν θελήσουν να δώσουν ή δεν περάσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Προσπαθώντας να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά βρεθήκαμε μπροστά σε πληθώρα πληροφόρησης στο Διαδίκτυο η οποία περισσότερο μας μπέρδεψε παρά μας έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα των μαθητών μας.
Θελήσαμε λοιπόν να ομαδοποιήσουμε αυτές τις πηγές δημιουργώντας μια δυναμική ιστοσελίδα στην οποία θα μπορούν να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με σπουδές ή επαγγελματικές διεξόδους όλοι. Είτε είναι μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος πολίτης.

Καθώς οι μαθητές μας παρακολουθούν στον Τομέα Πληροφορικής μαθήματα όπως (Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου, HTML-κατασκευή ιστοσελίδων), θεωρούνται ειδικοί στην αναζήτηση, συρραφή πληροφοριών, αξιολόγηση αυτών, αλλά και ικανοί στην κατασκευή ιστοσελίδας στην οποία και θα τις αναρτήσουν. Για την κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Joomla το οποίο ενσωματώθηκε στον LAMP Server του σχολείου.