Στρατιωτικές σχολές

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

 

Ορισμός: Ο αξιωματικός ενόπλων δυνάμεων ασχολείται κυρίως με τη διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση στρατιωτικών υποθέσεων και την εκτέλεση ειδικών καθηκόντων στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
Περιγραφή: Αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η άμυνα για τη διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και η ασφάλεια των κατοίκων από εξωτερικές εχθρικές απειλές. Επίσης, σε περιόδους ειρήνης, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση ειδικών και έκτακτων καταστάσεων, όπως πυρκαγιών, σεισμών, πλημμυρών ή άλλων καταστροφών.

Εκπαίδευση: Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων σπουδάζουν σε μία από τις τρεις παραγωγικές σχολές των Ε.Δ., τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) ή τη Σχολή Ικάρων (ΣΙ), ή τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ). Προϋπόθεση για να γίνουν δεκτοί στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι οι υποψήφιοι να διαθέτουν ορισμένα κριτήρια που καθορίζονται από κάθε Σώμα, καθώς και να περάσουν με επιτυχία από υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών λαμβάνουν το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, Ανθυποσμηναγού, Ανθυποπλοιάρχου και εντάσσονται στα αντίστοιχα Σώματα.

Σπουδαιότητα: Για να ακολουθήσει κάποιος το επάγγελμα, θα πρέπει να είναι δυναμικός, πειθαρχημένος, θαρραλέος και επινοητικός. Χρειάζεται να έχει άριστη υγεία, σωματική και ψυχική ακεραιότητα, να αγαπά την άσκηση, την κίνηση και τη δράση και να έχει ορισμένες ειδικές ικανότητες, όπως ικανότητα ευελιξίας, αντίληψης χώρου, συνδυαστική ικανότητα, καθώς και ηγετικά προσόντα. Επιπρόσθετα, για τους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, απαιτείται αγάπη για τη θάλασσα, σωματική αντοχή και εξοικείωση με την εργασία και τις συνθήκες διαβίωσης σ' αυτήν. Για τους ιπτάμενους αξιωματικούς, έχει ιδιαίτερη σημασία η άριστη όραση και η σωστή λειτουργία της καρδιάς, τα ταχύτατα αντανακλαστικά, η υψηλή νοημοσύνη και η αντίληψη.

Μέλλον: Οι οργανικές θέσεις αξιωματικών είναι συγκεκριμένες και προβλέπεται η κάλυψη τους με σταθερό αριθμό εισαγομένων κάθε χρόνο, στις ανάλογες σχολές. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι ιπτάμενοι, γιατί παρατηρούνται διαρροές, μετά την παρέλευση του αναγκαστικού χρόνου παραμονής τους στην πολεμική αεροπορία.
Οι αξιωματικοί έχουν μονιμότητα, σταθερή ιεραρχική εξέλιξη, καλή ασφάλιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ικανοποιητικές αποδοχές και συντάξεις. Το επάγγελμα αυτό έχει υψηλό κοινωνικό γόητρο και εξασφαλισμένη σταδιοδρομία.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι χώροι όπου μπορούν να απασχοληθούν ως μόνιμοι αξιωματικοί, είναι τα στρατόπεδα, οι διοικητικές υπηρεσίες των ενόπλων δυνάμεων, τα στρατολογικά γραφεία, οι στρατιωτικές σχολές, οι μονάδες εκστρατείας, τα επιτελεία, τα πολεμικά πλοία και τα στρατιωτικά αεροδρόμια.

Επαγγελματικές συνθήκες: Ο αξιωματικός είναι υπεύθυνος για την άρτια προετοιμασία και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων για την προάσπιση της άμυνας της χώρας του, σε περίοδο ειρήνης ή πολέμου. Ανάλογα με την ειδικότητά του, ο αξιωματικός μπορεί να ασκεί περισσότερο διοικητικά ή στρατιωτικά καθήκοντα.

Προσόντα Υποψηφίων

 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Υγεία και αρτιμέλεια
 • Κάτοχοι απολυτηρίου
 • Διαγωγή τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ
 • Ηλικία μέχρι 21 ετών.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα ή να διώκονται.
 • Ύψος: για άνδρες >=1,70 και για τις γυναίκες >=1,60
 • Δείκτης Μάζας Σώματος : για άνδρες 19-27 και για γυναίκες 18-25.

Δικαιολογητικά Υποψηφίων

 • Αίτηση ? Υπεύθυνη Δήλωση υποψηφίου (σας δίνεται από το σχολείο)
 • 3 Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας διαστάσεων 3Χ4 εκ.
 • Βεβαίωση Λυκείου
 • Πιστοποιητικό Δήμου στο οποίο φαίνεται πώς προκύπτει η Ελληνική Ιθαγένεια, (με Φωτογραφία)
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
 • Δελτίο Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου
 • Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης Ιατρικών εξετάσεων βεβαίωση αδυναμίας ή υπεύθυνη δήλωση.
 • Για απόφοιτους χρειάζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου.

 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  1. Ψυχομετρική γραπτή και προφορική δοκιμασία.
  2. Υγειονομική εξέταση (Νοσοκομείο ή Ιδιώτη γιατρό)

? Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, κρεατινίνη,κ.λ.π. με γνωμάτευση γιατρού.
? Ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση γιατρού
? Καρδιογράφημα με γνωμάτευση γιατρού
? Ωτορινολαρυγγολογική εξέταση με ακοόγραμμα
? Γυναικολογική εξέταση για τις γυναίκες.

 1. Αθλητικές δοκιμασίες (μόνο για όσους πέρασαν τις υγειονομικές εξετάσεις).

agonismata

 

Στη ρίψη σφαίρας η τελική επίδοση είναι ο μέσος όρος με το αριστερό και το δεξί χέρι.
Αν υποψήφιος αποτύχει σε κάποια από τις δοκιμασίες δεν πάει σε επόμενη.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προκηρύξεις πατήστε εδώ