Επιλογή επαγγέλματος

2ο ΕΠΑΛ Αγρινίου. Διέξοδοι μετά το Λύκειο

Η ανάγκη για σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό είναι απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου γιατί συχνά καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό του μέλλον.

Κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον παίρνουν συνήθως τα άτομα κατά την περίοδο της εφηβείας και συγκεκριμένα, στην Γ' Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Σε αυτή την κρίσιμη ηλικία το άτομο καλείται να πάρει σημαντικές αποφάσεις οι οποίες θα είναι καθοριστικές για το επαγγελματικό αλλά και κατ' επέκταση το προσωπικό του μέλλον.

Η επιλογή επαγγελματικού λυκείου ή γενικού λυκείου, η επιλογή μαθημάτων των θετικών ή θεωρητικών επιστημών, η εκμάθηση ξένων γλωσσών και πολλές άλλες παράμετροι καθορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές που ανοίγονται στους μαθητές. Η επιλογή του επαγγέλματος δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ένα τυχαίο γεγονός. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται ως τέτοιο μπορεί να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες αρνητικές συνέπειες στη λειτουργικότητα του ατόμου σε επαγγελματικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Ας μην ξεχνάμε ότι περνάμε το 1/3 της ζωής μας στον χώρο της εργασίας μας.

Για το λόγο αυτό ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία ζωής του ατόμου αφού καθορίζει ουσιαστικά το επαγγελματικό του μέλλον. Μια τυχόν λανθασμένη απόφαση θα οδηγήσει το άτομο σε επικίνδυνα και δύσκολα μονοπάτια ενώ η σωστή απόφαση οδηγεί το άτομο στην επαγγελματική επιτυχία.

Η ανάγκη λοιπόν για σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό συνοψίζεται στην φράση του Κομφούκιου «Διάλεξε ένα επάγγελμα που σου αρέσει και δεν θα ξαναχρειαστεί να δουλέψεις στη ζωή σου».

Δωρεάν Τεστ Επαγγελματικού προσανατολισμού.