Β ΤΑΞΗ

 

Τομέας:                                      Πληροφορικής

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

 

 

1Θ + 3Ε

 

 Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

 

 

2Θ + 2Ε

 

 Βασικά Θέματα Πληροφορικής

 

 

2Θ + 2Ε

 

 

 Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια

 

 Πληροφοριακών Συστημάτων

 

 

 

1Θ + 2Ε

 

 Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων

&

 Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

 

1Θ + 2Ε

 

 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

 

 

 

 Αγγλικά Τομέα

 

 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες

 

 

 

Β' ΤΑΞΗ

 

 Τομέας:         Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος

                       και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

ΩΡΕΣ / ΕΒΔ.

 

 Οικοδομικό Σχέδιο

 

 

 

 Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά

 

 

2Θ + 2Ε 

 

 Τοπογραφία

 

 

2Θ + 3Ε

 

 Σχέδιο Δομικών Έργων με χρήση Η/Υ Ι

 

 

 

 Τοπογραφικό Σχέδιο - Ψηφιακή  Χαρτογραφία

 

 

 

  Δομημένο Περιβάλλον και Πολεοδομικές

  Εφαρμογές

 

 

 

 Αγγλικά Τομέα

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

23

Β΄  ΤΑΞΗ

 

Τομέας:               Εφαρμοσμένων Τεχνών

                                                

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Ελεύθερο Σχέδιο

 

 

 

 Γραμμικό Σχέδιο

 

 

 

 Ιστορία της Τέχνης 

 

 

 

 Αρχές Σύνθεσης

 

 

 

 Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ

 

 

 

 Ειδικό Εργαστηριακό Μάθημα 

 

 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


 

Οι μαθητές διδάσκονται ένα από τα παρακάτω εργαστηριακά μαθήματα ανάλογα με την εργαστηριακή υποδομή του αντίστοιχου Ε.Κ. ή του Σ.Ε. του ΕΠΑ.Λ. και τις ειδικότητες του τομέα που λειτουργούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ.

1. Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας    5Ε

2. Τεχνολογία Υφαντικών Υλών                                         5Ε

3. Εργαστήριο Χαρακτικής-Πλαστικής                               5Ε

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β? ΤΑΞΗΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ                        Ώρες/Εβδ

 

 

  Νέα Ελληνικά

 

 

3

 

Θρησκευτικά

 

 

1

 

  Άλγεβρα

  

 

2

 

  Γεωμετρία

 

 

1

 

  Φυσική

 

 

1

 

  Χημεία

 

 

1

 

  Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

 

 

1

 

  Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)

 

 

1

   

  Φυσική Αγωγή

 

 

1

 

Σύνολο

 

12

Β΄  ΤΑΞΗ

 

Ομάδα Προσανατολισμού:    Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας:                                      Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα:                                Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων

                                                     Εφοδιασμού

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

 

 

3Θ + 2E

 

 Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 

 

 

3Θ + 2Ε

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2E

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού - Εμπορικού-  Εργατικού)

 

 

 

 

 Οικονομιά Μαθηματικά και Στατιστική

 

 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

2Θ 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


 

 

Τομέας:                                      Διοίκησης και Οικονομίας

Ειδικότητα:                                Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον

                                                     Τουρισμό

           

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Εισαγωγή στον Τουρισμό

 

 

 

 Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών  και Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

 

3Θ + 4Ε

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2Ε

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-  Εργατικού-Τουριστικού)

 

 

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

 

 Γαλλικά ή Γερμανικά

 

 

2Θ 

 

 Σύνολο

 

 

23 ώρες


   

 

Τομέας:                                  Οικονομίας και Διοίκησης

Ειδικότητα:                             Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών

                                                   Υπηρεσιών

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

 

 

 Αρχές Λογιστικής ΙΙ

 

 

2Θ + 2Ε

 

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

 

 

2Θ + 4Ε

 

 Στοιχεία Δικαίου (Αστικού-Εμπορικού-  Εργατικού)

 

 

 

 Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

 

 

 

 Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές-Λογιστικά Φύλλα (Excel) 

 

 

2Θ + 2Ε

 

 Αγγλικά Ειδικότητας Ι

 

 

2Θ 

 

Σύνολο

 

 

23 ώρες

We have 79 guests and no members online